Arvokasta päivää ystävät

Arvot ovat tärkeä osa sekä yrityksen että yksilön persoonallisuudessa. Yrityksen kannalta arvot ovat todella tärkeitä liiketoiminnan, merkityksellisen työn ja strategian johtamisen välineinä. Arvoihin on hyvä nojata yllättävissä tilanteissa. Globaalissa kilpailussa toiminnan suuntaa näyttävät ja siihen vaikuttavat kuluttajien tietoisuuden kasvaminen ja siihen perustuvat valinnat, joiden taustalla ovat arvot, empatia ja merkitys. Jos tässä kohtaa ajattelet, että enhän minä tai yritykseni toimi globaalisti, on hyvä huomata, että globaalit yritykset joka tapauksessa toimivat täällä ja kilpailevat markkinastamme.

Ajattelepa arvoa Arvostus:

  • Mitä se tarkoittaa käytännössä?
  • Mihin arvo haastaa sinua?
  • Lunastaako yrityksesi toiminta ihan oikeasti arvolupauksen?
  • Mitä arvostus tarkoittaa yrityksen toiminnassa?
  • Miten arvostus välittyy arjen toiminnassa?
  • Miten arvostus näkyy asiakkaalle? Entä omille ihmisille?
  • Tunnistaako asiakas arvon toiminnassa ja vahvistaa sen palautteessaan?

Juhlapuheiden julistuksia vai toimintaa ja tekoja

Vaasan yliopistossa on kartoitettu, miten hyvin yhtiön ylin johto, keskijohto ja muu henkilökunta tuntevat oman organisaationsa arvot. Tutkimustulos on osoittanut, että määritellyt arvot eivät todellisuudessa ohjaa monenkaan yrityksen toimintaa. Arvot ovat usein enemmän virallisia julkilauselmia yrityksen toivetilasta, mutta ne eivät ole toimijoiden selkäytimessä. Työntekijöiden keskuudessa 83 prosenttia arvoista jäi tuntemattomiksi henkilökunnalle, toimihenkilöiden keskuudessa 74 prosenttia ja esimiesten keskuudessa 64 prosenttia. Noin puolet arvoista jäi tuntemattomaksi myös korkeimman johdon kohdalla. Arvojen merkitystä, mitä se tarkoittaa minun toiminnassani,  ei ole sisäistetty.

Yrityksen kiinnostavuus ja vetovoimaisuus ovat paljolti kiinni siitä, miten hyvin yritys tarjoaa ihmisille mahdollisuuksia toteuttaa itselle tärkeitä päämääriä. Haluaisin haastaa yrityksiä sekä sisäiseen että yhteiseen arvokeskusteluun. Arvoilla on valtava merkitys yrityskulttuurin luomisessa ja nimenomaan päätöksenteossa. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että ihmisten näkemykset arvon toteuttamisesta ja toiminnasta voivat olla hyvin erilaisia.

Allekirjoitatko yrityksen arvot osaksi omaa työtäsi

Yrityksen johdon ja henkilöstön on luotava ja sisäistettävä itse omat arvonsa.  Arvot tulee siis avata ja niistä on keskusteltava perusteellisesti, jotta syntyy yhteinen ymmärrys ja linjaus, mitä arvo tarkoittaa meidän yrityksessä ja jokaisen toiminnassa. Arvot ja niihin liittyvät toimintatavat ovat tehokas keino viestiä halutusta toimintatavasta ja vahvistaa yhtenäinen tapa toimia. Monet tutkimukset vahvistavat, että menestyvissä yrityksissä on yleensä vahvat arvot. Mitä paremmin yrityksen ihmiset tuntevat yhteiset arvot sitä paremmin saadaan yhtenäisempi yrityskulttuuri.

Henkilökohtaisesti tietoisuus omista arvoista ohjaa kohti omannäköistä elämää. Kun tietää, mikä on itselle tärkeää ja mitä arvostaa, on helpompi tavoitella itselle tyydyttäviä päämääriä. Onnistuminen ja menestyminen on todennäköisempää asioissa, jotka kokee omalla kohdallaan merkityksellisiksi ja joissa voi toteuttaa aitoa itseään. Arvojen tunnistaminen ja kuunteleminen edistää hyvinvointia. Siksi arvoja kannattaa miettiä.

Johtamisessa vaikuttavat sekä yrityksen että ihmisten omat, henkilökohtaiset arvot. Arvojen avulla ihminen asettaa asiat tärkeysjärjestykseen. Arvot ovat kuin sisäinen omatunto. Kun oma toiminta pohjaa vahvoihin arvoihin, myös niiden loukkaaminen tuntuu. Oletko miettinyt, miksi olet valmis nousemaan barrikadeille joidenkin asioiden puolesta. Oletettavasti perusarvojasi on loukattu. Oikeudenmukaisuus on arvo, jonka loukkaaminen voi saada yllättävän vahvoja reaktioita ja tunteita liikkeelle samoin rehellisyys tai luottamus.

Omien arvojen tunnistamiseksi tarvitaan pysähtymistä ja pohdintaa. Jos omat arvot ja toiminta ovat ristiriidassa, se aiheuttaa hankaluuksia toiminnalle. Yhteiset arvot taas yhdistävät ja sujuvoittavat toimintaa.  

Arvot muuttuvat ajan ja elämän kuluessa. Aiemmin tärkeänä pidetyt asiat menettävä merkitystä ja tilalle tulee uusia asioita. Vastoinkäymiset ja menetykset usein muuttavat arvostuksiamme. Arvojen muutos taas muuttaa tapoja ja tottumuksiamme.

Mitkä ovat sinulle arvokkaita ja tärkeitä asioita? Mitkä ovat ne kolme asiaa, jotka ohjaavat valintojasi, toimintaasi ja joista et tingi?

Kommentoi kirjoitustani ja kerro, mitä ajatuksia se herättää?

Arvokasta päivää ystävät!

Terveisin

Riitta

Riitta Salminen
CEO, Johdon coach
0400 833 490