Asiakkaita

Tärkeintä on hyvä yhteistyösuhde

Kehitän modernia johtajuutta ja työelämää yhdessä asiakkaitteni kanssa. Toimin kumppanina ja tarjoan yrityksille ja henkilöasiakkaille valmennuspalveluita oman johtajuuden ja uran kehittämiseen.

Olen valmentanut satoja johtajia, esihenkilöitä ja  asiantuntijoita ratkaisemaan työhön liittyviä haasteita, löytämään uuden, innostavan otteen työhönsä tai työelämän käännekohdassa uuden suunnan uralle.

Asiakkaina ovat olleet isot pörssiyhtiöt ja eri palvelu-, media-  ja teollisuustoimialojen kansainväliset sekä kotimaiset yritykset.

Valmennuspalveluni NPS-luku on 98 viideltä viime vuodelta. Tutustu asiakaspalautteisiini ja asiakastarinoihin.  

Haluatko kuulla lisää?

Case:
Johdon
coaching

Case:
Etätyö-kartoitus

Kemijoki Oy kartoitti, millainen vaikutus etätyöskentelyllä on koko henkilöstön työarjessa. 

Poikkeusolojen keskellä Kemijoki Oy varautui huolellisesti kevään suurtulvaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Oman henkilöstön rooli oli tulvatilanteessa erityisen tärkeä. Ja sen vuoksi oli tärkeää turvata henkilöstön hyvinvointi ja terveys.

Kartoitimme yhdessä Kemijoki Oy:n kanssa, miten etätyö on sujunut ja miten etätyötä olisi hyvä kehittää. Näin Kemijoki Oy halusi varmistaa työn sujuvuuden: tehokkuuden ja ihmisten jaksamisen. Kyselyn vastausprosentti oli 100. Vastaajat pitivät kartoitusta ja siihen liittyvää keskustelua hyödyllisenä. Saimme arvokasta tietoa ja runsaasti uusia ideoita etätyön parantamiseksi. Yhteistyömme jatkuu ja siirrymme seurantavaiheeseen syksyllä.

Kuva on Kemijoen henkilöstön yhteisestä tilaisuudesta ajalta ennen etätöihin siirtymistä.