CoPassion movement jatkuu!

Helsingin yliopiston CoPassion-seminaarin päätöspäivän 12.1. teemana oli How to become more compassionate? Tässä poiminnat toisesta seminaaripäivästä. Toinen seminaaripäivä alkoi myötätuntotutkimuksen uranuurtajan, professori Sally Maitlisin luennolla tiimien resilienssin eli joustavuuden vahvistamisesta.

Vahvista tiimin resilienssiä välittämisen ja myötätuntoisen keskustelun avulla

Professor Sally Maitlis kehotti vaikeuksien kanssa taistelevia tiimejä kiinnittämään huomiota puhetapaansa ja muutamaan sen myötätuntoisemmaksi. Tarinoilla, joita kerromme, on valtava merkitys. Sally pyysi kiinnittämään huomiota kolmeen asiaan:

1 Miten tiimi puhuu historiastaan?
2 Miten tiimi puhuu ongelmistaan?
3 Miten tiimi puhuu tulevaisuudestaan?

Usein puhe historiasta keskittyy ongelmiin, vaikeuksiin ja epäonnistumisiin. Pintaan nousee ajatuksia, että tämä ei toimi tai mikään ei onnistu. Tätä samaa tarinaa kerrotaan tiimin sisällä ja tiimin ulkopuolella. Sally kannustaa kiinnittämään huomiota pieniin arkipäivän onnistumisiin ja hyviin hetkiin (sparkling moments). Tässä kohdin historia kannattaa kirjoittaa uusiksi ja käydä keskustelua, miten vaikeuksienkin keskellä olimme vahvoja. Kiinnittä huomio myönteisiin asioihin, korosta tiimin jäsenten osuutta onnistumisiin ja luo arvostavaa ilmapiiriä. Tämä vahvistaa uskoa tiimin potentiaaliin.

“You become your problem” – kun tiimi keskittyy ongelmiin ja epäonnistumisiin, se helposti sisäistää ne. Meillä on myös taipumuksia etsiä syitä ja syyllisiä ongelmiin, esimerkiksi syyttää esimiehiä ja johtamista.  On tärkeä asettaa ongelmat asiayhteyteen, katsoa niitä samalta puolelta pöytää ja miettiä yhdessä, mitä voimme asialle tehdä. Tämä herättää uskon omaan kykyyn ratkaista ongelmat.

Lisäksi tarvitaan toiveikkuutta. Uskoa tulevaisuuteen ja siihen, että onnistumme. Tiimin kannattaa valita itselleen jokin abstrakti tavoite, esimerkiksi tavoitteemme on kehittyä (our goal is progress). Toiveikkuus lisää tiimin positiivista energiaa ja auttaa katsomaan eteenpäin.

Sally korosti myös, että työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen on jokaisen meistä vastuulla.

Kulttuuriset aktiviteetit ja myötätunto

Toinen mielenkiintoinen teema oli Education Director, Dr Eva Bojner Horwitzin, puheenvuoro kulttuuristen aktiviteettien merkityksestä “How can cultural activities interact with compassion?” Tämä puheenvuoro toi paljon tieteellisiä tutkimustuloksia tukemaan taidelähtöisten ja kehollisten menetelmien merkitystä ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä. Esimerkiksi tanssijoiden on helpompi tunnistaa toisten ihmisten tunteita. Samantyyppisiä vaikutuksia on musiikilla ja teatterilla kehonkielen tunnistamiseen.

Kiitos CoPassion-tiimille upeasta, ajatuksia ja tunteita herättävästä seminaarista.

Terveisin

Riitta