Haloo – Kuunteleeko kukaan?!

Suomen keskustelukulttuuri on kärjistynyt: Ihmiset eivät halua kuunnella toisiaan, vaan omaa ääntänsä. Kaivaudumme poteroihin ja lukkiudumme omaan mielipiteeseemme. Hymistelemme samanmielisten kanssa ja kinastelemme erimielisten kanssa. Mitä jos ajattelisimme, oppisimme ja löytäisimme ratkaisuja yhdessä – ja panostaisimme toisen aitoon kuuntelemiseen.

Kuunteleminen kultaa

Kuulluksi tuleminen on jokaiselle tärkeää. Toivon, että voisimme olla läsnä ja kuunnella, mikä on toiselle olennaista juuri tässä hetkessä. Mitä jos laittaisimme omat ajatuksemme sivuun ja keskittyisimme vain kuuntelemaan? Antaisimme tilaa ja tarjoaisimme vahvan Minä kuuntelen sinua –kokemuksen.

Avoimella kuuntelemisella voi tukea toista löytämään itselleen sopivan ja toimivan ratkaisun. Ei sitä, mikä on meidän mielestämme paras, meille sopivin tai meidän kokemuksemme mukainen. Jos omien kokemusten kertomisen sijaan kysyisimme tarkentavia kysymyksiä toisen kokemuksesta. Jos emme neuvoisikaan niin herkästi, vaan antaisimme puhujan löytää oman ratkaisunsa.

Empatia ja näkökulman vaihtamisen taito

Kyky asettua toisen ihmisen asemaan ja katsoa asioita hänen näkökulmastaan on todella tärkeää dialogin onnistumiselle. Rohkea kertoo, mitä ajattelee. Rohkeampi kuuntelee, mitä toinen ajattelee.

Olemmeko valmiita tutustumaan myös toisen näkökulmaan? Vai voisimmeko yhdessä luoda kokonaan uuden näkökulman?

Samat sanat merkitsevät eri ihmisille eri asioita; onkin tärkeää mennä sanoihin sisään ja avata keskustelua siitä, miten kukin sanan tai asian ymmärtää.

Myönteinen ajattelu

Usein töksäytämme ilmoille sen, mikä ensimmäisenä tulee mieleen, sen oman ajatuksemme ja kokemuksemme. Mitä jos miettisimme hetken, ennen kuin avaisimme suumme. Puhunko nyt omaa asiaani vai vienkö toisen ajatusta eteenpäin.

Mitä jos kiinnittäisimme huomiota myös siihen, miten asian sanomme. Olemmeko kannustavia, empaattisia ja aitoja. Puhummeko myönteisesti, edistämmekö luottamusta ja keskinäistä vuorovaikutusta? Tuomitsijoita ja kaikkitietäviä on maailma pullollaan, ehkä me kuitenkin opimme eniten kuuntelemalla ja keskustelemalla.

Ongelmien ratkaisu

Ihmiset odottavat usein valmiita ratkaisuja, selkeitä neuvoja ja vinkkejä. Tämän olen huomannut myös työssäni: ”Olet niin ratkaisukeskeinen, että määrittelet ongelmani ja löydät hetkessä ratkaisun.”

Saatan tuottaa pettymyksen, kun vastauksien sijasta esitänkin kysymyksiä. Kuuntelen, kysyn, tarkennan ja sitä kautta autan henkilöä asettamaan omat tavoitteensa, tunnistamaan vahvuutensa ja miettimään askelia eteenpäin.

Uskon, että jokaisella ihmisellä itsellään on paras tietämys siitä, mitä hän tarvitsee. En voi tietää ja tuntea toisen ihmisen tilannetta niin hyvin ja kattavasti, että voisin ryhtyä neuvomaan. Sen sijaan käyn mielelläni keskustelua siitä, miten henkilö on aiemmin ratkaissut vastaavia tilanteita ja mikä on aiemmin toiminut. Kysyminen ja kuunteleminen aktivoivat toisen mieltä. Kun on itse aktiivinen toimija, se lisää kyvykkyyden tunnetta, toiveikkuutta ja antaa energiaa.

Aito dialogi

Muutos, oppiminen ja luovuus tarvitsevat dialogin antamaa tilaa. Kiireetöntä kuuntelua, asioiden hahmottamista ja tunnustelua. Viipyilyä oman mielipiteen muodostamisessa. Parhaimmillaan se on molemmille osapuolille todella nautinnollista.

Kuuntelemalla oppii eniten. Minun ajatteluuni voi vaikuttaa. Miksi lukita ajatuksensa näin kompleksisessa maailmassa? Tieto tuo uutta tietoa. Maailma muuttuu, ihminen muuttuu, tilanteet muuttuvat.

”Älä tee toisille niin kuin toivoisit heidän tekevän sinulle. Heillä ei ehkä ole sama maku.” G.B. Shaw

Aurinkoa ja hyviä keskusteluja kesäpäiviin

Riitta

Riitta Salminen
Johdon coach, CEO
0400 833 490

Ps. Varaa nyt aikasi syksyn valmennuksiin. Haluan kuunnella sinua ja keskustella.