Hyvä coach kehittää taitojaan jatkuvasti

Uudistin oman ICF coach -sertifikaatin ja sain mieltä kohottavan onnittelukirjeen International Coach Federationilta. “Dear ICF ACC Credential Renewal Applicant Riitta Salminen: Congratulations!  Your credential renewal application for the designation of Associate Certified Coach (ACC) has been examined and approved. We applaud your individual efforts to obtain a truly global credential and your strong personal commitment to the coaching profession.” Tuntuipa hyvältä. Kolmen vuoden coachingin ydintaitojen opiskelu, jatkuva oppiminen, oman oppimisen reflektointi ja taitoja kehittävä mentorointi sekä  aktiivinen osallistuminen koulutustilaisuuksiin palkittiin jälleen.

Pysähdyin hetkeksi miettimään, mikä merkitys ICF-sertifikaatilla on työssäni ja mitä se kertoo minusta coachina. Ja vieläkin tärkeämpää, mitä se merkitsee asiakkailleni. 

Johdon coach, uracoach, tiimicoach

Ennen coachin valintaa on tärkeä kirkastaa itselleen, millaiseen tilanteeseen coachia on hakemassa. Haluaako kirkastaa omaa ajattelua ja toimintaa, kehittyä vaativissa johtamisen tilanteissa vai haluaako uuden suunnan omalle uralle. Coachin ei tarvitse olla samalta alalta tai taustaltaan samanlainen. On hyvä, jos coachilla ja coachattavalla on jotakin samaa ja jotakin erilaista. Coachin tehtävä on tuoda uusia näkökulmia, haastaa kysymyksillään sekä tutkia yhdessä coachattavan kanssa ajattelua ja merkityksiä. Coachin  ja coachattavan yhteensopivuus on tärkeä. Siksi kannattaa tutustua ja tehdä tutustumisen  jälkeen päätös itselleen sopivan coachin valinnasta.

Ammatticoach tukee sinua löytämään uusia ajattelumalleja ja toimintatapoja  tavoitteiden saavuttamiseen.

Miten tunnistat ammatti-coachin?

On hyvä tarkistaa, miten coachin ammattitaito on todennettu. Sertifioitu coach tarkoittaa, että on käynyt jonkun kurssin ja saanut siitä todistuksen. Se kertoo, että coachingin perustietojen opinnot on suoritettu, mutta se ei vielä kerro coachin ammattitaidosta ja kokemuksesta.

Jos coachilla on ICF-sertifiointi (International Coach Federation), voit suhtautua luottavaisesti coachin ammattitaitoon. ICF-sertifioinnin saaminen edellyttää, että ammatticoachin osaamisvaatimukset ja kokemus on todennettu.

ICF-coachina olen

  • sitoutunut coachingin eettisiin sääntöihin
  • suorittanut vaatimukset täyttävän coaching-koulutuksen ja minulla on tarvittava tieto
  • saanut vaaditun määrän ammattia kehittävää mentorointia eli oman oppimisen reflektointia
  • tehnyt satoja tunteja asiakascoachingia eli minulla on kokemus coahingtyöskentelystä
  • antanut näytön osaamisestani ja todentanut taitojen hallinnan
  • suorittanut kokeen coaching-tietämyksestä eli todentanut käytännössä taitoni.


Jo ansaitun ICF-sertifioinnin voi myös menettää, jos rikkoo eettisiä sääntöjä tai ei pidä coaching-ammattitaitoaan yllä ICF:n edellyttämällä tavalla. ICF-sertifiointi on voimassa kolme vuotta kerrallaan, mikä varmistaa sen, että ICF-sertifioitu coach on sitoutunut ammattitaidon osaamisvaatimuksiin  ja oman osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen.

ICF on globaali organisaatio, joka on tehnyt töitä ammattimaisen coachingin eteen jo 20 vuotta. ICF vastaa coachien sertifioinnista ja coacheja valmentavien koulutusohjelmien akkreditoinnista, se tekee tutkimustyötä coachingin vaikuttavuudesta yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa ja jatkuvasti kehittää  myös ammatti-coachien osaamisvaatimuksia.

Hienoa olla tässä joukossa ja juhlistaa sertifikaatin uudistamista. Muistathan sinäkin osaltasi juhlistaa onnistumisia ja palkita itsesi hyvästä työstä ja aikaansaannoksista.

Kommentoi blogiani tai kerro, mikä on sinulle tärkeää, kun valitset coachin?

Terveisin

Riitta

Ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja
Business Coach ACC

+358 400 833 490