Jokaisella on oikeus hyvään johtamiseen

Hyvä työntekijäkokemus on tämän päivän kilpailuetu, kun yritykset kisaavat osaavasta työvoimasta. Johtamisella ja esihenkilötyöllä on iso merkitys työntekijäkokemukselle, minkä vuoksi johtamisen ja johtamiskulttuurin kehittämisen on hyvä näkyä yrityksen strategiassa. Näkyyhän se teillä?

Yrityksen johtaminen ja esihenkilötyö tulisi perustua yhdessä sovittuihin periaatteisiin, ei ”jokainen taaplaa tyylillään” -malliin. Johtamisen pitäisi olla yhteistä tekemistä ja yhdessä sparrailua, ei yksinäistä tarpomista.

Hyvän johtamisen periaatteet

  1. Henkilöstön huomiointi: Kysy rohkeasti, millaista johtamista henkilöstö toivoo.
  2. Yhteiset toimintamallit ja -käytänteet: Luo yhtenäiset, henkilöstön odotuksia vastaavat tavoitteellisen johtamisen käytänteet.
  3. Tiedotus ja tuki: Varmista, että johto ja esihenkilöt tuntevat yhteiset käytänteet ja sitoutuvat niihin. Järjestä valmennusta taitojen oppimiseen ja huolehdi siitä, että johdolla ja esihenkilöillä on mahdollisuus saada jatkuvaa tukea tekemiseen ja johtamistaitojen ylläpitämiseen.
  4. Oma persoona: Rohkaise esihenkilöitä hyödyntämään omaa persoonaansa ja omia vahvuuksiaan ihmisten johtamisessa arjessa. Tue heitä myös omien taitojen kehittämisessä.
  5. Seuraa, mittaa ja arvioi: Ole kiinnostunut johtajuuden uusista tuulista, työelämän ilmiöistä ja muutoksista. Mittaa henkilöstön tyytyväisyyttä aika ajoin ja reagoi herkästi saatuun tietoon.

Olen kouluttanut johtajia ja esihenkilöitä menestyksekkäästi jo 15 vuotta. Palaute on ollut pelkästään positiivista (NPS 98). Ohessa muutaman osallistujan palaute:

”Kiinnostava aihe moderneista johtamismalleista.”
”Hyvin aktivoiva setti.”
”Valmentajan energisyys, selkeä tapa esittää asiat ja johtaa keskustelua olivat erinomaista.”
”Maanläheinen koulutus.”
”Nosti konkretian pintaan ja laajensi näkemystä.”
”Herätti paljon ajatuksia, kuinka voin toimia paremmin jatkossa. Suosittelen kaikille yrityksemme esimiehille!”

Hyvä esihenkilötyö on keskeisessä asemassa vahvan yrityskulttuurin luomisessa. Hyvinvoiva työyhteisö on tehokas ja tuottava, työsuhteet ovat pysyviä ja työnilo säilyy tiukoissakin paikoissa. Ota yhteyttä, niin luodaan yhdessä toimivat johtamiskäytännöt ja vahvistetaan jo olemassa olevaa esihenkilötyön potentiaalia.

Riitta

johtajuuden kehittäjä ja valmentaja, CEO
ICF-sertifioitu coach PCC