Jos saisit valita parhaan johtajan

Haluatko palkata yrityksesi johtoryhmään tai liiketoimintajohtoon henkilön, joka on syvällisesti miettinyt, mitä haluaa ja hakee? Johtajan, joka tuntee oman ammatillisen identiteettinsä, osaamisensa, vahvuutensa ja kehittymiskohteensa. Johtajan, joka tietää minkä tyyppisessä kulttuurissa ja ympäristössä ja millaisten ihmisten kanssa hän on parhaimmillaan, ja joka on myös pohtinut motivaatiotekijöitään ja draivereitaan. Johtajan, joka aidosti sitoutuu yhteiseen tekemiseen.

Huono johtaja on huono investointi

Epäonnistuneen rekrytoinnin hinta on moninkertainen verrattuna johtajan palkkaan. Useimmiten syynä ovat epäselvät odotukset yrityksen ja tehtävään valitun henkilön välillä. Keskustelujen aikana ei ole käyty avointa dialogia molempien osapuolten odotuksista, tehtävän vaatimuksista ja tavoitteista.

Uracoaching hyödyttää yritystä ja yksilöitä

Uravalmennuksen käynyt hakija erottuu edukseen rekrytoijien silmissä. Hän tuntee itsensä ja tietää, mitä haluaa. Hän osaa sanoittaa osaamisensa ja tavoitteensa. Hän osaa lähestyä verkostoaan kohdennetusti ja tunnistaa ne tahot, jotka voivat tarjota hänelle kiinnostavia mahdollisuuksia. Valmiudet tehtävään ovat hyvät ja hän ottaa nopeasti vastuualueensa haltuun.

Uravalmennukseen osallistunut johtaja on miettinyt asioita monesta näkökulmasta ja on turvallinen rekrytointi. Hän tiedostaa, mistä on kiinnostunut ja on punninnut tarkkaan, onko tehtävä hänelle. Hän on myös valmis sanomaan ei kiitos, jos tehtävä ei tunnu omalta. Kun henkilö on oma itsensä ja hänet palkataan tehtävään juuri omana itsenään, on supermahdollisuudet onnistua.

Uran uusi suunta

Joskus myös tiet eroavat ja on tarve löytää uusi työ yrityksen ulkopuolelta. Vastuullisena toimijana tai muutosturvan edellyttämänä yritys auttaa henkilöä työllistymään ja löytämään uuden työpaikan. Johdon outplacement sopii uran taitekohdan tilanteisiin, joissa yrityksellä on halu tukea henkilöä löytämään uusi työ yrityksen ulkopuolelta.

Erotilanteessa, kun yrityksen ja henkilön tiet eroavat, tilanne käsitellään ja kaikki voivat aloittaa puhtaalta pöydältä. No hard feelings. Ratkaisukeskeinen, tulevaisuuteen suuntautuva työskentely auttaa suuntaamaan uuteen. Kun tilanne on käsitelty pois, voi päästää irti ja jatkaa luottavaisena eteenpäin.

Suomen paras uravalmentaja

Olen valmentanut satoja johtajia ja vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivia uralla eteenpäin. Monet heistä ovat palanneet luokseni säännöllisesti useammassa uran taitekohdassa. Tarjoan myös tukea seuraajasuunnittelussa ja valmennan uusissa tehtävissä aloittavia johtajia ottamaan uuden tehtävän haltuun.

Johdon valmennettavat arvostavat henkilökohtaista palvelua ja vertaiskeskustelua, ovatpa he hakemassa johtoryhmäpaikkaa, ryhtymässä yrittäjäksi tai kiinnostuneita kehittämään osaamistaan. Oma liiketoiminta- ja johtajakokemukseni sekä Professional Certified Coach (PCC) -sertifikaatti takaavat palvelun laadun. Aina.

Kun tarvitset hyvää johdon valmentajaa, ota yhteys.

Riitta

ohtajuuden kehittäjä ja valmentaja, CEO
ICF-sertifioitu coach PCC

Palautteita

”Riitta toimi erinomaisena oman ajattelun peilinä ja innoittajana. Vaikka työnhakuni tein itse, se idea, mitä tulevaisuudelta ja työltäni haluan, terävöityi Riitan kanssa.”
Talouspäällikkö, Helsinki

”Riitta sparrasi erittäin hyvin ajatuksiani jatkon suhteen ja herätti ajattelemaan asioista uudella tavalla, mikä laajensi katsantokantaani.”
Tietohallintojohtaja, Espoo

”On monta tapaa kuunnella. Riitan tapa on kuunnella niin että, hän myös muistaa kertomaasi ja eläytyy tilanteisiisi. Riitalla on mahtava kyky löytää oikeita kysymyksiä, jotka vievät omaa ajatusta eteenpäin samalla kun hän osaa kannustaa ja rohkaista.”
Tiimiesihenkilö, Sipoo

”TOP 3 asiaa Riitan valmennuksesta; 1. Isoin asia oli Riitan aito kiinnostus minun urasuunnitteluni onnistumisessa, myötäeläminen prosessin aikana sekä aito läsnäolo 2. Loistavaa sparrausta liittyen verkossa tehtyihin itseanalyysitehtäviin 3. Konkreettisten työkalujen käyttö palavereissamme, kun arvotimme tulevaa suuntaa uralleni.”
Liiketoimintajohtaja, Helsinki