Joulu jouten

Erikoinen vuosi lähestyy loppuaan.

Tänä vuonna jokainen on joutunut uuden tilanteen eteen – sellaisen, joka on vaatinut meiltä kaikilta ennennäkemätöntä venymistä. Ja sitä on löytynyt! Monet ovat jopa yllättyneet, kuinka paljon sisua, sinnikkyyttä ja selviytymiskykyä heillä onkaan. Kaikessa kaoottisuudessaan ja epävarmuudessaan tämä vuosi on ollut meille myös yhteinen ja yhdistävä kokemus.

Uusia mahdollisuuksia

Kokemus kannattaa painaa mieleen ja siihen palata myös tulevaisuudessa tiukan paikan tullen. Miettiä uteliaana, mitkä asiat mahdollistivat selviytymisen tässä erikoisessa tilanteessa niin Suomessa kuin globaalisti? Mitkä olivat juuri minun selviytymiskeinoni ja ne vahvuuteni, jotka veivät läpi pandemia-ajan? Olinko tätä ennen edes ollut tietoinen kaikista kyvyistäni ja vahvuuksistasi?

Uutta rohkeutta

Myös paljon hyvää on tapahtunut. Jotkut ihmiset ovat hioutuneet paineen alla timanteiksi. On löytynyt uusia tapoja työskennellä, uusia ideoita ja uusia mahdollisuuksia. Olemme olleet rohkeita, muuttaneet toimintaamme tilanteen vaatimalla tavalla ja luottaneet tulevaan. Voisiko tätä rohkeutta hyödyntää tulevaisuudessa?

Uusia yhteyksiä

Tämä vuosi on ollut myös yksinäisyyden vuosi. Olemme olleet hyvinkin tiiviissä yhteydessä itseemme ja omaan perheeseemme, muita ihmisiä olemme tavanneet huomattavasti normaalia vähemmän. Kaipaamme sukulaisiamme, ystäviämme ja työtovereitamme. Kaipaamme toisiamme, vuorovaikutusta ja yhteisiä ideointihetkiä. Ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Opinko etätyössä jotain uutta työstäni tai itsestäni? Löysinkö uusia toimintatapoja, kontakteja, ehkä ystäviäkin? Opinko taas arvostamaan toista ihmistä?

Nyt on kiitosten ja levon aika

Jouluna meistä moni voi hengähtää hetken. Heittäytyä sohvalle ja olla vain. Ensi vuonna sitten taas vahvempana, viisaampana ja kokeneempana eteenpäin, repussa uusia mahdollisuuksia, uutta rohkeutta ja kykyä uusiin yhteyksiin.

Asiakkaani, kiitän sinua luottamuksesta ja yhteistyöstä, keskusteluista ja kohtaamisista tänä erikoisena vuonna. Olet rohkeasti lähtenyt kanssani muutoksen tielle, rakentanut vahvuuksille ja osoittanut sitkeyttä ja selviämiskykyä.

Yhteistyökumppanini, kiitän sinua yhteydenpidosta, yhteisistä ideointihetkistä ja uudistumisen mahdollistamisesta.

Kollegani, kiitän sinua yhteisistä pohdinnoista, virtuaalikahveista, kanssakulkemisesta sekä ammattitaidon ja osaamisen kehittämisestä.

Some-ystäväni ja verkostoni jäsen, kiitän sinua uusista näkökulmista, oman elämän jakamisesta ja kauniista luontokuvista. Kaikista sutkautuksista, letkautuksista ja kotkotuksista.

Ystäväni, nyt on aika olla jouten! Nauttia kiireettömyydestä, toimettomuudesta ja levosta.

Rauhallista joulun aikaa ja toiveikasta vuotta 2021!

Riitta

Johtajuuden kehittäjä ja valmentaja, CEO
ICF-sertifioitu coach PCC

PS Tämän joulun avustuskohteekseni valikoitui Birdlife Suomi, lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, joka edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Jotta laulu jatkuisi.