Katoaako johtajuus?

Katoaako johtajuus?

Itseohjautuvuus ja yksilön vastuu lisääntyvät työelämässä. Työtä tehdään entistä enemmän aika- ja paikkariippumattomasti. Ihminen mittaa ja monitoroi omaa toimintaansa. Kun kontrolli siirtyy yksilölle itselleen, ulkopuolisen kontrollin tarve vähenee. Miten käy johtajuudelle?

Sivistys, inhimillisyys ja ymmärrys

Johtaminen ei ole enää tavoitteiden asettamista ja mittaamista, vaan sen varmistamista, että työntekijä kokee tavoitteet mielekkäinä ja motivoivina. Nyt työelämästä haetaan myös elämyksiä. Tulevaisuudessa tärkeimpiä työntekijän motivaattoreita ovat autonomia, mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan sekä avoin, inhimillinen vuorovaikutus.

Hajoita ja hallitse -johtamistyyli häviää ja tilalle tulevat uudet johtajat. He, joilla on sydämen sivistystä, joustokykyä sekä ihmisyyden ja eri elämäntilanteiden ymmärtämistä. Valmiita vastauksia ei ole, vaan ne on etsittävä yhdessä. Oppiminen on jatkuvaa ja se tapahtuu osaamista jakamalla. Koulutus, sivistys ja tekninen osaaminen eivät enää riitä, vaan johtajalta tarvitaan myös vastuullisuutta, eettisyyttä ja avoimuutta.

Globaali talous teettää suunnittelun, työn ja tuotekehityksen siellä, missä kullekin toiminnolle vallitsevat parhaat edellytykset. Näin tulisi toimia myös suomalaisissa työyhteisöissä: yksilöllisten profiilien tulisi vastata nykyistä paremmin työtehtäviä sen sijaan, että rekrytoidaan ihmisiä, joiden tulisi muokkautua mitä moninaisimpiin tilanteisiin ja tehtäviin.

Rekrytoinnissa voidaan valita jo valmiiksi ihmiset, jotka jakavat yrityksen mission ja arvot. He haluavat olla tekemässä merkityksellistä työtä ja toteuttamassa sitä kautta itseään.

Hierarkiasta yhteistyöhön

Motivaatiotutkimus vahvistaa, että inhimillinen ja toimiva vuorovaikutus on merkittävimpiä tekijöitä huippusuoritusten taustalla: esimerkiksi kiittämisen ja empatian osoittamisen taito tai fyysinen kohtaaminen luovat perustan uudenlaiselle hierakiatasot ylittävälle avoimelle vuorovaikutukselle ja oppimiselle.

Ulkoinen motivaatio korvautuu yhä enemmän sisäisellä motivaatiolla. Työn ilo ja sisältäpäin ohjautuva ihminen ovat luovan työn ytimessä. Koska globaali talous hyödyntää erilaisuutta, tulisi myös yritysten sallia ja hyödyntää sitä. Menestyvän organisaation salaisuus on yksilöiden monimuotoisuus.

Johtajan rooli tulevaisuudessa

Ihmiset tarvitsevat edelleen johtajaa ja johtamista. Tulevaisuuden johtaminen on vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä, tietoisuuden herättämistä, ongelman ratkaisua, palautetta ja luottamusta. Tulevaisuuden johtaja on mahdollistaja, joka huolehtii edellytyksistä, sparraa, kannustaa, haastaa ja valmentaa. Tulevaisuuden johtaja luo edellytykset sitoutumiselle ja onnistumisille.

Ota yhteyttä ja kasva kanssani tulevaisuuden johtajaksi!

Riitta

Executive Coach, CEO
+ 358 (0) 400 833 490
riitta(@)riittasalminen.com