Kuka on vastuussa tunteistasi?

Kuka vastaa tunteistasi? Pitääkö tunteet jättää naulakkoon työpaikalla? Onko se edes mahdollista? Tunteisiin ja tunteista puhumiseen liittyy valtavasti tunteita. Kuitenkin tunteiden tiedostaminen tuo meille mahdollisuuden syvempään vuorovaikutukseen.

Millä fiiliksellä olet nyt? Kokemus luo tunteita. Jos jätämme tunteet naulakkoon, ne löytävät aina tiensä sieltä pois ja vaikuttavat tunnelmaan, ilmapiiriin, motivaatioon. Tunteet joko saavat meidät liikkeelle tai jähmettävät. Tunteet sisältävät tietoa ja energiaa.  Kun tarkastelemme tunteiden merkitystä valinnoissamme ja päätöksissämme, pääsemme syvemmälle tasolle. Millaista energiaa meissä liikkuu, mikä energia meissä vie eteenpäin asioita tai muutosta?

Motivaatio kertoo, että meillä on halu tehdä asioita tai muuttaa jotakin. Halu ei yksistään takaa, että tekisimme asioita. Tiedämme, miten vaikeaa on tehdä elämäntapamuutoksia, vaikka meillä olisi taustalla terveytemme. Halun lisäksi tarvitaan sitoutuminen tunnetasolla.

Mitä tunnet, sellaista elämää elät

Ensimmäinen vaihe on tunnistaa omat tunteet. Huomata tunne. Sen jälkeen sanoittaa se ja säädellä tunnetta. On mielenkiintoista tarkastella vastakkaisia tunteita ja käänteisiä tunnepareja. Mikä on kateuden vastakkainen tunne. Ihailu. Kateus voi ilmetä tuhoisana toimintana tai ihailuna, haluna saada itselle tärkeä asia.

Havainto vai tulkinta

Teemme havaintoja sen mukaan, miten olemme tottuneet havaitsemaan asioita. On todella vaikea erottaa havainto ja tulkinta toisistaan. Tarkkailemme henkilöä, joka katsoo kelloa ja kävelee edestakaisin nopeaan tahtiin. Mitä näemme? Henkilö on selvästikin hermostunut, malttamaton, myöhässä ehkä turhautunut, kun asiat eivät etene. Vai hän kävelee, katsoo kelloa ja naputtaa kengän kärjellä lattiaa. Viimeisenä on havainto, edellinen on tulkinta. On hyvä tulla tietoiseksi omista tulkinnoista.

Uskomukset toisista ja itsestä

On mahdollistavia ja rajoittavia uskomuksia. Milloin olet viimeksi päivittänyt uskomukset? Millaista sisäistä puhetta käyt? Millaista tarinaa kerrot itsestäsi? Uskotko ja luotatko omiin mahdollisuuksiin ja kykyyn selvitä eri tilanteissa.

Tunne on tosi

Tunne on kokijalleen aina todellinen. Tietoinen läsnäolo on auttanut tunnistamaan tunteita.  Tunnistan tunteen, otan tunteen vastaan ja sallin sen. Valitsen, miten reagoin. Jos et voi muuttaa toista ihmistä tai olosuhteita, voit aina muuttaa omaa suhtautumistasi. Onneksi meillä on vapaus valita.

Koulutuksessa viime perjantaina kävimme keskustelua tästä. Mielipiteet jakautuivat. Osa oli vahvasti sitä mieltä, että jokainen vastaa omista tunteistaan. Osa taas oli sitä mieltä, että kyllä esimerkiksi esimiehellä on suuri vastuu toisten tunteista omalla toiminnallaan tai sanoillaan.

 

Mitä sinä ajattelet tästä? Kuka on vastuussa tunteistasi?

Terveisin

Riitta Salminen
CEO, Johdon coach
0400 833 490