Luottamus uudelle tasolle

Nuori asiantuntija aloitti uusissa tehtävissä reilu vuosi sitten. Onnistunut rekrytointi huomattiin ja  sai paljon kiitosta yrityksen johdolta. Asiantuntija toi arvokasta osaamista ja kokemusta yritykseen. Heti alusta lähtien hän sai paljon hyvää palautetta. Hän oli taitava asiakastyössä, lisäksi hän oli kannustava ja piristi koko työyhteisöä. Myös asiantuntija koki olevansa huippuduunissa, täynnä innostusta ja motivaatiota.

Luottamus särkyi

Viime keväänä markkinatilanne alkoi heijastua yrityksen myyntiin. Yrityksen myynti laski, kun muutama asiakastilaus ei toteutunut. Ei menty miinukselle, mutta jäätiin tavoitteesta. Yritys aloitti kulujen karsimisen ja vähensi väkeä. Negatiivinen ilmapiiri alkoi vallata tilaa työyhteisössä. Johto painoi paniikkinappulaa, lisäsi kontrollia ja alkoi mikromanageerata. Asiantuntijoiden työtä ruvettiin tarkistamaan ja punakynä heilui ahkerasti. Tarkistuksen tarkistuksen tarkistamista. Aikaa paloi ja työn kannattavuus heikkeni.

Nuoren asiantuntijan motivaatio katosi. Pienemmällä tiimillä työkuorma oli valtava ja se alkoi keskittyä tälle taitavalle osaajalle. Asiantuntijan stressitaso nousi, tuli virheitä, yöunet menivät ja tuli lisää virheitä. Tekeminen alkoi tuntua ikävältä. Luottamus omaan tekemiseen ja ammattitaitoon heikkkeni. Tunne, ettei osaa yhtään mitään valtasi alaa.

Ratkaisu löytyy

Koko tiimillä oli halu suoriutua ja tehdä hyvää työtä. He murehtivat heikkoa ilmapiiriä ja puuttuminen jokaiseen asiaan ärsytti. Tiimipäivässä henkilöstö otti asian rohkeasti puheeksi. He ilmaisivat rakentavasti useita kehittämiskohteita ja parannusehdotuksia, joilla voidaan saada laatu, tuottavuus ja kannattavuus entistäkin paremmaksi. Ongelmana oli, että paljon asioita tehtiin manuaalisesti ja kuormittavassa tilanteessa keskittymisen herpaantuessa sattui virheitä. Virheiden takia laatu heikkeni ja monta asiaa tehtiin uudelleen – tuplatyö siis.

Tiimipäivä nosti oikeat asiat pinnalle. Aluksi johto koki palautteen voimakkaana kritiikkinä. Tässä yrityksessä johto pystyi kuitenkin ottamaan  ratkaisuehdotukset vastaan, kun se oli selvinnyt alun loukkaantumisen ja vastakkainasettelun tunteesta.

Tiimipäivän jälkeen pidettiin useampi ideointipalaveri ja ryhdyttiin konkreettisiin toimiin. Lisäksi keskusteltiin koko työyhteisön kanssa yhdessä  ja jokaisen kanssa henkilökohtaisesti. Tarkasteltiin tilannetta, kun kaikki sujui hyvin ennen tilanteen kärjistymistä. Samalla tunnistettiin toiminnassa ja ilmapiirissä tapahtunut muutos, kun kontrollia lisättiin.  Käytiin hyvää keskustelua odotuksista ja tarpeista sekä siitä, miten esimies voi tukea asiantuntijoita.

Käytyjen keskustelujen jälkeen Ilmapiiri keveni ja muuttui positiiviseksi. Tsemppihenki palasi uudelleen. Johto luotti työntekijöihin ja uskalsi vähentää kontrollia.

Ja mitä tapahtui?  Motivaatio palasi, virheitä ei sattunut ja asiakastyytyväisyys parani samantien. 

Asiantuntija tuuletti, kuinka oli onnistunut useassa asiakastilanteessa ja saanut asiakkailta palautetta ainutlaatuisen hyvästä työstä. Mikä mukavinta myös hänen esimiehensä oli samassa tilaisuudessa ja kuuli palautteen. Onnistuminen nostettiin esille myös tiimipalaverissa.

Luottamus vahvistaa uskoa itseen

Molemminpuolisella luottamuksella on johtamisessa ja esimiestyössä valtava merkitys. Pitääkö luottamus ansaita vai onko lähtökohta se, että luotan? Luottamus edellyttää johtajalta tilan antamista ja rohkeutta. Uusi sukupolvi odottaa johtamiselta uusia asioita. 

Kun johto ja koko tiimi luottaa itseensä ja toisiinsa,

  • ihmiset kokevat itsensä arvostetuksi.
  • vastuunotto ja sitoutuminen kasvavat.
  • virheitä ei pelätä, vaan niistä opitaan.
  • rohkeus, innostus ja motivaatio kasvavat.

Vaikuttamisen mahdollisuus ja vapauden tunne lisäävät innostusta. Tiimi työskentelee yhteisten tavoitteiden hyväksi, jokainen tekee parhaansa ja löytyy uskomaton tsemppihenki! Viime kädessä itseluottamus kasvaa, johtaminen on mahdollisuuksien luomista ja tulosta syntyy.

Luottamus on tärkeää johtamisessa ja koko tiimin kesken. Perusasioita on se, että voi luottaa siihen, että kukin hoitaa oman työnsä. Jos tiimi haluaa kasvaa huipputiimiksi, sen jäsenet uskaltavat riisua suojavarusteet ja samalla tietävät, että omaa haavoittuvuutta tai heikkouksia ei käytetä heitä vastaan.

Oman kokemukseni mukaan eniten kasvua tapahtuu, kun uskaltaa myöntää omat heikkoutensa ja virheensä sekä pyytää apua muilta. Kasvu voi tehdä kipeää, joten tapa, miten asioita ilmaistaan vaatii tilannetajua ja sitä, että tuntee johtamansa ihmiset.   

Johtajan on hyvä aloittaa itsestään ja näyttää esimerkkiä muille. Mieleeni on jäänyt esimies, joka avoimesti kertoi tiimilleen 360-arvionsa tulokset. Hän kertoi myös haluavansa kehittyä esimiehenä ja pyysi ymmärrystä, apua ja palautetta tiimiltään. Hän sopi myös tiiminsä kanssa, että tiimi saa avoimesti huomauttaa hänelle, jos hän toimii vanhalla tavalla. Samalla välittyi vahva viesti, että hän arvostaa tiimiä ja haluaa hyödyntää heidän osaamista ja kokemusta. Tässä asiassa riskinotto kannattaa.

Uskalla luottaa enemmän – itseesi ja muihin!

Olisi kiva kuulla , miten sinä rakennat luottamusta. Kerro kokemuksia ja kommentoi.

Terveisin

Riitta