Managementista leadershipiin – johtajuus murroksessa

Digitaalinen murros avaa uusia mahdollisuuksia johtamiselle. Nyt asiakeskeisestä (management) johtamisesta ollaan siirtymässä ihmiskeskeiseen (leadership) johtamiseen.

Tekoäly haastaa perinteet

Perinteinen management perustuu rakenteisiin, toiminnan suunnitteluun, organisointiin, sääntöihin, seurantaan ja kontrolliin, jossa johto määrittää päämäärän ja tavoitteet. Ihmiset ja työvälineet ovat resurssi, joilla tavoitteet toteutuvat.

Leadership taas perustuu ihmisiin ja heidän väliseen toimintaansa. Hyvä leader (johtaja) innostaa omalla toiminnallaan ja esimerkillään ihmiset työskentelemään yhteisen päämäärän hyväksi. Käytännössä tämä tarkoittaa enemmän dialogia ja vuorovaikutteisuutta ratkaisujen hakemisessa. Voimme myös puhua valmentavasta johtamisesta.

On ennakoitu, että digitalisaation ja tekoälyn myötä hallinnolliset esimiestyöt katoavat. Excelin ja numeroiden pyörittäminen ja seuranta ovat delegoitavissa tekoälylle ja niin tapahtuu koko ajan. Tämä on juuri tekoälyn vahvuusaluetta. Sen sijaan ihmisten johtaminen, vuorovaikutus ja empatia vaativat entistä enemmän panostusta. Nämä ovat ihmisen vahvuusaluetta.

Vapauden sukupolvi

Nettisukupolvi ei arvosta manageerausta. Kuulemme tarinoita, miten coolia työnteko on. On vapaus ja vastuu, firman luottokortti, saa tehdä hankinnan kysymättä lupaa. Tulevaisuuden työssä tarvitaan ihmisten johtamista, oman työn johtamista, osallistumista ja mahdollisuuksien luomista. Milleniaalit (nyk. kolmekymppiset) odottavat yksilöllistä johtamista, mahdollisuutta kehittyä, vapautta ja asioiden omaehtoista toteuttamista. Mikromanageeraus on milleniaalin painajainen.

Toimintaympäristö ja työ uudistuvat koko ajan. Puhutaan oppimisen kulttuurista. Tulee valtavasti uutta tietoa, teknologiaa ja uusia toimintatapoja. Tarvitaan jatkuvaa ja nopeaa perehtymistä uusiin tehtäviin. Ei riitä, että uusi tulokas toivotetaan uuteen työpaikkaan tervetulleeksi muutaman viikon perehdytysohjelmalla tai laittamalla viikoksi lukemaan mappeja nurkkahuoneeseen.

Yhdessä oppien

Tulevaisuuden työssä keskijohto ja strategian toteuttajat eli tekijät ovat avainasemassa uudistuksien läpiviennissä. Oppimisen merkitys ja jatkuva perehtyminen vahvistuvat ja niillä myös sitoutetaan työntekijää.

Milleniaalit ovat liukkaita liikkeissään, mikäli johtajuus ei toimi. Yhteistyö- ja projektitaitoja arvostetaan. Kaikkien ideoita ja ajatuksia tarvitaan, ratkaisuja tuotetaan yhdessä.

 Vinkit leadershipiin

Ihmisten johtaminen valmentavalla otteella on taito, jonka voi oppia ja jota voi kehittää. Ohessa kuusi askelta parempaan leadershipiin.

  1. Kuuntele.
  2. Anna suunta ja anna myös tilaa ideoille, kokeiluille ja oppimiselle.
  3. Kutsu dialogiin ja valtuuta ihmiset toimimaan.
  4. Lisää vapautta ja omaehtoisuutta.
  5. Rakenna ratkaisuja yhdessä.
  6. Luota.

Tässä muutoksessa ei tarvitse jäädä yksin. Autan mielelläni, jos haluat tutkia omaa toimintaasi ja kehittyä valmentavana johtajana.

Ota yhteyttä, niin pannaan uudistukset elämään yhdessä tiimisi kanssa.

Riitta Salminen
Johdon coach, CEO
0400 833 490