Mihin johtoa tarvitaan – valta työntekijöille?

Valta työntekijöille – ”Eivät he tarvitse johtoa kertomaan, miten työt pitää tehdä”. Näin toteaa Yle-uutisissa 2.3. johtamiskonsultti Barry O’Reilly. Hän kertoo kuinka uudistukset usein lähtevät johtotason ideoista ja ajatuksista, joita lähdetään soveltamaan käytäntöön. Työntekijä tietää esimiestään paremmin, mikä hänen työssään mättää. Tästä lähtee lean-ajattelu.  Parhaat johtajat luovat alaisilleen ympäristön, jossa kaikki ymmärtävät, mikä on organisaation tavoite, ja alaisilla on valtaa tehdä muutoksia omassa työssään sen tavoitteen saavuttamiseksi. O’Reilly on Suomessa kouluttamassa suuryritysten, kuten Nordean, Finnairin ja Wärtsilän johtoa.

– Parhaiten menestyvät organisaatiot, joissa valtaa annetaan organisaatiossa alaspäin ja luotetaan siihen, että työntekijät tietävät, miten heidän työnsä tehdään
fiksummin. Alaisia kannustetaan kokeilemaan rohkeasti uusia asioita ja tekemään virheitä ja oppimaan niistä. He eivät tarvitse johtajia kertomaan, mitä tehdä,
O’Reilly sanoo.

Juuri näin! Ratkaisukeskeisesti ajatellen ihminen on oman itsensä ja tilanteensa paras asiantuntija. Paras tieto ja taito itse työn tekemisessä ja oman työn kehittämisessä on tekijöillä itsellään. Suunta ja tavoitteet tulevat yritysjohdolta ja niin pitääkin olla.

Ratkaisukeskeisen ajattelun ja artikkelissa esitetyn Lean-ajattelun suurin ero on, että ratkaisukeskeinen ajattelu kääntää ongelmat tavoitteiksi. Leanin lähtökohtana on tutkia, millaisia yrityksen huonot käytännöt ovat, ja yritetään kehittää niitä. Ongelmien syitä etsimällä pyritään löytämään ratkaisut. Lineaarisen syy-seuraus-toimintamallin kautta etsitään ratkaisua ongelmaan. Mekaanisissa ongelmissa kuten esimerkiksi erilaisten koneiden ja laitteiden valmistusprosessissa, tämä varmasti toimii. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa tästä seuraa syyllisten etsimistä ja syyttelyä, mikä ei edistä asioiden eteenpäin vientiä.

Ratkaisukeskeisessä ajattelussa kiinnitetään huomio mahdollisuuksiin ja toimiviin asioihin, vahvuuksiin ja osaamisen ja vahvistetaan niitä edelleen. Tavoitteet energisoivat ja tämä tutkitusti innostaa ihmisiä enemmän kuin ongelmien vatvominen.

En kyllä antaisi kaikkea valtaa työntekijöille. Hyvin johdetussa yrityksessä johtaja kipparoi mallikkaasti ja työntekijät hoitavat omat tehtävänsä parhaalla mahdollisella tavalla ja innovatiivisesti. Kannustan kuitenkin jokaista yritysjohtajaa rohkeasti vuoropuheluun oman organisaationsa kanssa. Näin kaikkien arvokkaat ideat ja ajatukset saadaan yrityksen käyttöön. Aito vaikuttaminen omaan työhön synnyttää sitoutumista ja vastuunottoa. Syntyy kokemus, että omalla työllä on merkitystä.

Näin rakennetaan kestävää muutosta!

Lue Yle-uutinen tästä.

Riitta

Riitta Salminen
CEO, Johdon coach
0400 833 490