Miten sinä voit?

Loppuviikolla juhlitaan vappua, suomalaisen työn päivää. Ja suomalainen työ, jos jokin, on juhlansa ansainnut. Toivon, että sitä erityisesti tänä vuonna juhlitaan täysin rinnoin!

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet raskaita niin monille esihenkilöille kuin työntekijöillekin. Monissa organisaatioissa on havahduttu siihen, että esihenkilöt ovat hukanneet yhteyden johdettaviinsa. Kun ei ole tavattu kasvokkain, ei ole ollut mahdollisuutta havaita merkkejä mahdollisesta väsymyksestä tai asenteen muuttumisesta kyyniseksi työtä kohtaan. Palautetyhjiössä ammatillinen itsetunto laskee ja pahimmillaan työ menettää merkityksensä.

Pitkän kuormittavuuden vaikutukset nousevat nyt pintaan ja näkyviksi. Meistä jokainen on kokenut tilanteen jollain lailla kuormittavana ja se on saattanut heijastua työhön ja yksityiselämään. Kuormittavuus jatkuu edelleen Euroopan ja koko maailman tilanteen vuoksi ja saatamme elää huolen ja pelon keskellä. Työkin vaatii paljon, eikä siitä aina ehdi palautua. Milloin viimeksi aloititte kokouksen kysymällä osallistujilta, mitä heille kuuluu?

Kaikenlainen kuormittuminen muuttuu haitalliseksi, kun se on jatkuvaa ja kestää pitkään. Aivot, mieli ja keho kaipaavat nyt lepoa ja palautumista – ja iloisia juhlia ystävien kesken.

Johtaja, tunnistatko kuormittavuuden merkit työyhteisössä?

Työ kuormittaa, jos sitä on liikaa tai siihen liittyy jatkuvasti kiirettä ja aikapainetta. Myös liian vähäinen tai helppo työ saattaa kuormittaa. Työ voi kuormittaa muistia ja aivoja, jos se edellyttää jatkuvaa tarkkaavaisuutta ja nopeita reaktioita. Myös ihmisten tapaaminen voi kuormittaa; kahden vuoden kotonaolon ja etäpalaverien jälkeen jo toimistolle meneminen saattaa jännittää. Liiallinen tai liian vähäinen vastuu ja jatkuvat muutokset kuormittavat, samoin epäselvä toimenkuva ja ristiriitaiset odotukset. Kuormitustekijöistä kannattaa olla tietoinen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Miten kuormittavuus näkyy meissä?

Kun kuormitumme liiaksi, stressi valtaa mielen, luovuus kärsii, vietämme unettomia öitä, emme saa asioita aikaiseksi ja pikkuhiljaa väsymme. Virheet lisääntyvät, työt tehdään kahteen kertaan ja aikataulut pettävät. Ennen pitkää tuottavuus alkaa laskea.

Painetta tulee niin ulkopuolelta kuin sisältämme. Parhaille tekijöille tarjotaan koko ajan uusia vastuita ja tehtäviä, koska he ovat niin hyviä ja aikaansaavia. Helposti innostuva tarttuu itsekin aina uusiin haasteisiin ja ahnehtii liikaa tehtäviä. Passiivinen saattaa passivoitua entisestään. Mutta kenenkään voimat eivät kestä loputtomiin.

Yksi kysymys voi muuttaa suunnan

On monta keinoa, joilla voidaan edistää hyvinvointia ja ennaltaehkäistä liikaa kuormittumista ja uupumista. Kannattaa jatkuvasti tarkastella, mitä yrityksessä tapahtuu, millainen on työilmapiiri ja mitä hyvinvoinnin vahvistamiseksi voidaan tehdä.

”Miten sinä voit tällä hetkellä?” on kysymys, joka on hyvä esittää aika ajoin. Puhumalla ihmisten voinnista rakennamme puhumisen kulttuuria ja vahvistamme kuulluksi tulemisen tunnetta. Samalla rakennamme uutta yhteyttä ihmisiin.

Hyvinvoinnin edistäminen ja liiallisen kuormituksen ennaltaehkäisy tuovat mukanaan onnistumista vahvistavia asioita: työtyytyväisyys paranee, sitoutuminen työhön vahvistuu ja tuottavuus paranee, kun sairaana työskentely ja poissaolot vähenevät.

Pelkkä kuuntelu ja empatia eivät riitä, tarvitaan myös tekoja.

Kuormittumista ennaltaehkäisee se, että esihenkilö

  • huolehtii, ettei kuormita yksipuolisesti parhaita tekijöitään
  • ottaa rohkeasti asiat puheeksi, kun huoli herää
  • ottaa vakavasti, selvittää ja korjaa kuormittavat tekijät ajoissa
  • kuuntelee, antaa arvostusta ja tukea
  • antaa palautetta onnistumisista ja auttaa oppimaan kokemuksista.


Miten sinä ja organisaatiosi voitte tällä hetkellä? Tarvitsetko itse tai tunnistatko työyhteisössäsi henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea?

Oman itsen ja oman hyvinvoinnin kuuntelu on tärkeää. Kun on tarve pysähtyä, coaching ja työnohjaus antavat siihen tilaa. Nyt on hyvä aika aloittaa – mutta juhlitaan iloisesti vappu ensin.

Riitta

johtajuuden kehittäjä ja valmentaja, CEO
ICF-sertifioitu coach PCC