Työelämän Ninnit näkyviksi – huomio ja kiitos luo hyvinvointia!

”Tiedättehän, että jos jotakuta säikäyttää kovin usein, hän muuttuu helposti näkymättömäksi.”

Näin Tuu-Tikki esittelee muumiperheen asukkaille näkymättömän Ninnin Tove Janssonin viehättävässä tarinassa Näkymätön lapsi. Ninnin lailla joku työyhteisössämme voi jäädä näkymättömäksi. Hän tekee omaa työtään, ja kaikki syntyy aivan kuin itsestään. Pidämme sekä ihmistä että hänen työpanostaan itsestäänselvyytenä. Huomaamme vasta, kun jotakin jää tekemättä tai henkilö on syystä tai toisesta poissa pitemmän aikaa.  

Nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tarve on kuitenkin meillä jokaisella työssä ja vapaa-ajalla roolista ja tilanteesta riippumatta.

Oletko huomannut, miten ihmisen olemus muuttuu, kun olet aidosti kiinnostunut hänestä? Miten silmät alkavat loistaa ja ryhti ojentua, kun hän saa kertoa osaamisestaan ja aikaansaannoksistaan? Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen on suoraan yhteydessä hyvinvointiimme. Ja sitä tulee vaalia myös työpaikoilla.

Kiitä, kehu, kannusta

Kiitos, kehu ja kannustus mielletään usein esimiehen ja johtajan tehtäviksi, mutta parhaan työilmapiirin ja -kulttuurin luomiseen tarvitaan kaikkia.

Esimies, johtaja ja työkaveri voi kiittää tehdystä työstä, kehua onnistumisista ja kannustaa yhdessä tekemiseen. Palautteen ei koskaan tarvitse tulla vain ylhäältä tai edes ulkopuolelta. Tiimin sisäinen tsemppaus pitää yllä hyvää työvirettä ja antaa voimia myös vuoden pimeimpänä aikana.

Arvioi itse ja ota vastuu

Parasta oppimista tapahtuu, kun itse arvioi omaa toimintaansa: mikä tällä kertaa meni hyvin, mitä opin, mitä teen ensi kerralla toisin. Tällöin arvostus tulee sisältämme eikä ole riippuvainen toisista. Muista siis kehua itseäsi vähintään kerran päivässä!

On tärkeää tietää itse, mitä osaa, mitä ajattelee ja miten toimii. Mitkä ovat minun vahvuuteni, joita voin vahvistaa ja joiden päälle rakentaa parempaa asiantuntemusta, kenties johtajuuttakin? Miten voisin tuoda vahvuuksiani esille työyhteisössä ja saada ne koko tiimin käyttöön? Miten opin jättämään Ninnin viitan naulakkoon ja iloitsemaan osaamisestani?

Kuuntele ja puhu

Ninnin tarina päättyy hyvin. Ninni uskaltaa pitää puolensa ja ottaa oman paikkansa. Hän tulee näkyväksi, kokonaiseksi omaksi itsekseen. Sama voi tapahtua, kun tiimi pimeänä ja sateisena marraskuun päivänä istuu yhteisen pöydän ympärillä miettimässä tulevaa. Henkilö, joka ei ole koskaan puhunut mitään yhteisessä suunnittelupalaverissa, avaa nyt suunsa ja tuo rohkeasti oman ajatuksensa esille – ja muut kuuntelevat!

Kasvu tapahtuu turvallisissa olosuhteissa. Usein keskustelussa korvat ovat tärkeämpiä kuin suu: kuuntelen, olen kiinnostunut, katson sinua, en keskeytä. Ninneille on tärkeää myös suu: uskallan olla rohkea, kun voin ilmaista omia ajatuksiani. Minulla on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi. Minulla on velvollisuus antaa oma panokseni tähän.

Vahvista vahvuuksia

Kun ihminen toimii vahvuuksien alueella hän saa aikaan hyviä tuloksia. Vahvuuksia tutkimalla ja näkyväksi tekemällä voimme laajentaa mukavuusaluetta, saamme rohkeutta toteuttaa aitoa itseämme ja käyttää osaamistamme yhteiseksi hyväksi.

Joskus työyhteisössä pienikin väärin lausuttu sana tai tahaton ele on hiljentänyt työntekijät. Esimiehen tehtävä on saada kaikkien äänet kuuluviin. Joskus tähän tarvitaan apua.

Lähde kanssani houkuttelemaan kaikkien vahvuudet esille, tarkasti toisiamme kuunnellen ja arvostusta osoittaen. Tehdään yhdessä työelämän Ninnit näkyviksi!

Riitta Salminen
CEO, Johdon coach
0400 833 490