Nosta yrityksesi imagoa! 5 askelta kohti vahvaa henkilöbrändiä

Yrityksen arvo ja brändi rakentuvat henkilöstön osaamisesta.  Maine syntyy siitä, minkälaisen käsityksen yrityksesi sidosryhmät muodostavat yrityksestäsi ja brändistäsi. Yrityksen brändiin ja imagoon voi ja kannattaa vaikuttaa.

Työnantajana sinulla on mahdollisuus parantaa myös jokaisen työntekijän ammatillista brändiä, joka muodostuu mielikuvista ja tiedosta. Vahva henkilöstö tekee näyttävää tulosta.

Vahva henkilöbrändi

  • Nostaa profiilia ja näkyvyyttä ammattilaisena
  • Kasvattaa arvoa ja markkinoi osaamista yrityksen sisällä
  • Auttaa verkostoitumaan tehokkaasti
  • Välittää ammattimaisen kuvan asiakkaille ja sidosryhmille
  • Auttaa erottumaan joukosta

Aloita koko yrityksen imagon nostaminen systemaattisella ammattiprofiilien rakentamisella, valitse brändilähettiläät ja valjasta heidät ottamaan sosiaalinen media haltuun ja verkostoitumaan.

5 askelta kohti vahvaa henkilöbrändiä

1 Mieti, millaisen imagon yrityksesi haluaa rakentaa

Päätä millaisen imagon rakennat. Perustana on visio, missio ja arvot. Henkilöstön asenne ja sitoutuminen syntyvät henkilöstön sisäisestä palvelukokemuksesta. Kohtaavatko arvomaailmat, yrityskulttuuri ja työn merkityksellisyys?

2 Rakenna jokaisesta työntekijästä ammattilainen

Mitä tarkoittaa nykyaikainen läsnäolo elävässä elämässä ja verkossa?

3 Tunnista työntekijöiden vahvuudet ja tunnista yrityksen vahvuudet

Tunnista vahvuudet, käytä niitä ja näytä ne! Kannusta henkilöstöä luomaan joka tilanteessa ammattimainen vaikutelma.

4 Kannusta verkostoitumaan

Oman henkilökunnan verkostoituminen kasvattaa yrityksen tunnettuutta ja myyntiä. Verkostojen avulla oikeat ihmiset kohtaavat.

5 Viesti eri kanavissa

Ohjaa rakentamaan hyvää henkilöbrändiä ratkaisukeskeisesti eri kanavissa. Tarinat ja ihmiset kiinnostavat. Kommentoi, herätä keskustelua ja jaa tietoa oman alasi aiheista.

Ammattimaisesti laaditut henkilöprofiilit tuovat sekä yrityksen että henkilöstön koko asiantuntijuuden esille. Kun sekä yrityksen että henkilöstön profiili ja näkyvyys ovat kunnossa, sisäinen ja ulkoinen markkinointi sujuu, myynti paranee ja verkostoituminen on luontevaa.

Seuraava blogini ilmestyy kesäkuun alussa. Aiheena on hyvä verkkoidentiteetti.

Riitta

Riitta Salminen
CEO, Johdon coach
0400 833 490

Ps. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteys!