Osaamisen johtaminen tuo oikeat ihmiset oikeille paikoille

Työelämä muuttuu vauhdilla ja yritysten tulee ymmärtää tulevaisuuden työelämän tarpeita. Yksi tärkeistä työkaluista on osaamisen johtaminen, talent management ja seuraajasuunnittelu, joissa on pohjimmiltaan kysymys siitä, että yrityksessä on oikeat ihmiset oikeilla paikoilla. Seuraajasuunnittelulla voidaan tehdä onnistuneita rekrytointeja sekä lisätä sisäistä liikkuvuutta ja asiantuntijoiden kiertoa eri tehtävissä.

Osaamisen johtamisen tulisi olla ylimmän johdon agendalla – ja onneksi se useimmiten jo on. Avoimesti toteutettu osaamisen johtaminen lisää luottamusta siihen, että yritys on varautunut muutoksiin, joita seuraa kasvun, toimintaympäristön muutosten tai eläkkeelle siirtymisten myötä.

Talent-ohjelmista ja seuraajasuunnittelusta kannattaa useimmiten kertoa avoimesti yrityksessä. Näin vältetään riskiä, että suunnittelu ja ohjelmat koetaan suosikkijärjestelmänä. Pelisäännöt ovat kaikkien tiedossa. Parhaimmillaan jokainen yrityksen henkilö nähdään talenttina. Ymmärretään, että jokaisessa on vapautumistaan odottavaa potentiaalia, joka puhkeaa kukkaan suotuisassa ympäristössä.

Seuraajasuunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon yrityksen tarpeiden lisäksi myös työntekijöiden tarpeet. Yksi yrityksen tärkeistä vetovoimatekijöistä on mahdollisuus oppia ja hyödyntää oppimaansa siirtymällä uusiin vastuullisiin tehtäviin. Kun ihmisiä kannustetaan kehittymään, lisätään myös työmotivaatiota ja houkutellaan taloon uusia, kilpailtuja talentteja. Omiin taitoihin ja motivaatioon räätälöity tehtävä on aina kaikkien etu.

Osaamisen kehittämisen ja seuraajasuunnittelun tarkoituksena on turvata, että yrityksessä on tarpeeksi sopivia henkilöitä täyttämään vapaita tai uusia rooleja. Seuraajasuunnittelu on myös työntekijöiden motivoitumisen ja kehittymisen tukemista, jotta he omaksuisivat uuden roolin mahdollisimman nopeasti. Kun työntekijät kokevat itsensä arvostetuiksi, ymmärtävät kirkkaasti työnsä merkityksen ja saavat tukea esihenkilöiltä, he ovat lojaaleja, sitoutuneita ja tehokkaita. Tyypillisesti seuraajasuunnittelu koskee uuteen johto-, johtoryhmä- tai asiantuntijatehtävään kasvamista.

Pidäthän huolen, että myös teillä huomioidaan työntekijöiden seuraajasuunnittelu ja rekrytoidaan viisaasti.

Valmennan yrityksiä tunnistamaan strategiset osaamistarpeet ja johtamaan osaamista sekä johtajia ja asiantuntijoita kehittymään ja ottamaan rohkeasti uusia askeleita urallaan. Ota yhteyttä, niin avataan yhdessä väylää parempaan työelämään.

Riitta

johtajuuden kehittäjä ja valmentaja, CEO
ICF-sertifioitu coach PCC