Palkataan ujo ja hiljainen introvertti

Työelämässä tarvitaan hyviä tyyppejä. Mutta ovatko hyvät tyypit aina aktiivisia, ulospäinsuuntautuneita ja sosiaalisia? Vai voivatko hiljaiset ja rauhalliset olla myös työelämän hyviä tyyppejä. Tietenkin! Kaikkia tarvitaan.


On aika rikkoa hyvän tyypin myytit

Kolme työelämän myyttiä ovat aktiivisuus, ulospäinsuuntautuneisuus ja sosiaalisuus. Ne ovat myös työnhakuilmoitusten kestohittejä, jotka moni työnhakija kirjoittaa ansioluetteloonsa ajattelematta sen tarkemmin, mitä ne tarkoittavat.

Aktiivisuus

Ihmisen aktiivisuus näkyy ja on helposti tunnistettavissa. Siitä voi päätellä… – no, lähinnä ihmisen aktiivisuuden eli millä nopeudella ja voimalla ihminen toimii. Ei esimerkiksi määrätietoisuutta, huolellisuutta, aloitekykyä tai tehokkuutta.

Aktiiviset huomataan helpommin ja heillä on paljon energiaa. Aktiiviset ihmiset sopivat hyvin esimerkiksi yrittäjiksi, myyjiksi ja liikunnan eri aloille. Mutta on monia töitä, joissa tarvitaan rauhallista pohdiskelevuutta. Esimerkiksi asiantuntijatehtävissä on harvemmin tilanteita, joissa aktiivisuus ja nopeus olisi todella merkityksellistä. Aktiivisuus ei myöskään auta tehtävissä, joissa vaaditaan paneutumista, tarkkuutta ja huolellisuutta.

Uskaltaisimmeko kirjoittaa työpaikkailmoitukseen, että vaativa asiantuntijatehtävä edellyttää rauhallista ja pohdiskelevaa tapaa työskennellä.

Ulospäinsuuntautuneisuus

Ulospäinsuuntautuneita arvostetaan kansainvälisessä työelämässä. Ekstroverttien odotetaan pulppuavan jatkuvasti positiivisuutta ja olevan avoimia kaikesta kaikille. He ovat monesti myös elämys- tai jännityshakuisia ja kyllästyvät rutiineihin helposti.

Usein luovuus elää hiljaisuudessa, laiskotellessa, tyhjässä tilassa ikään kuin unessa. Monet tunnetut tiedemiehet, säveltäjät, taiteilijat, matemaatikot, filosofit ja kirjailijat ovat introvertteja.

Uskaltaisimmeko kirjoittaa työpaikkailmoitukseen, että vaativa asiantuntijatehtävä edellyttää kykyä sopeutua rutiineihin, hiljaisuuteen ja harkintaan.

Sosiaalisuus

Sosiaalinen ihminen on lämmin, myönteinen ja muista kiinnostunut. Sosiaalisuuteen liittyy halu olla muiden ihmisten seurassa sekä vahva vastaanottavuus sosiaalisille ärsykkeille ja muiden ihmisten antamalle palautteelle. Sosiaalisuus ohjaa vuorovaikutukseen muiden kanssa ja tavoittelemaan muiden hyväksyntää.

Sosiaalisuus ei tarkoita kuitenkaan samaa kuin sosiaaliset taidot. Sosiaalinen ihminen asettaa muiden seuran aina yksinolon edelle ja uskoo usein, että muutkin nauttivat toisten seurasta yhtä paljon. Hän rakentaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tiimihenkeä myös myötäilemällä muiden mielipiteitä.

Sosiaalisesti taitava ihminen sen sijaan osaa peruskäytöstavat ja hänen käytöksensä on aina toista arvostavaa ja huomaavaista, tilanteesta riippumatta. Sosiaalisesti taitavia ihmisiä on niin introverteissä kuin ekstroverteissäkin.

Uskaltaisimmeko kirjoittaa työpaikkailmoitukseen, että vaativa asiantuntijatehtävä edellyttää kykyä antaa muille suunvuoro sekä kohdella kaikkia arvostavasti.

 

Hyvä tyyppi voi olla monella tapaa

Aktiivisuus, ulospäinsuuntautuneisuus ja sosiaalisuus ovat mainioita piirteitä, varsinkin dynaamisessa, alati muuttuvassa, globaalissa työyhteisössä. Niitä tarvitaan! Samoin tarvitaan harkitsevaisuutta, hiljaista tekemistä ja rauhallisuutta. Ne ovat yhtä mainioita piirteitä.

Monissa työyhteisöissä erirytmiset ja -tyyppiset ihmiset ajavat toisensa hulluuden partaalle. Yhden mielestä ”kaikki kestää ikuisuuden, mitään ei tapahdu” kun taas toisen mielestä ”koko ajan söhlätään menemään, yhtään ei istuta tuumimaan.” Parhaimmillaan eri ominaisuuksilla ladattu työyhteisö valjastetaan yhteiseen hyvään. Joku toimii kaasuna, joku jarruna, joku miettii kannattaako juuri nyt tehdä mitään.

Parhaimmillaan esimies löytää tiiminsä kanssa jokaiselle omaan persoonaan sopivan tilan, jossa juuri hän saa loistaa sellaisena kuin on.

Suosittelen, että työnhakuilmoituksessa uskallettaisiin painottaa työtehtävän vaatimaa osaamista ja todellisia ominaisuuksia kliseiden sijaan.  Joskus introvertti tekijä voi olla juuri sitä, mitä aktiivinen työyhteisö tarvitsee ja ekstrovertistä voi tulla hyvä mauste harkitsevaan yhteisöön.

Riitta

Executive Coach, CEO
+358 (0) 400 833 490
riitta(@)riittasalminen.com

PS. Tarvitsetko sparrausta rekrytoinnissa tai haluatko kaivaa tiimin temperamentit esiin? Ota yhteyttä!

 

Kirjoituksen innoittajana on Liisa Keltikangas-Järvisen mainio kirja:
”Hyvät tyypit” – Temperamentti ja työelämä, WSOY 2016