Riitta
Salminen

Osaava
johdon coach
ja uravalmentaja

Valmennan johtajia kehittymään ja vapauttamaan voimavaroja entistä parempaan johtamiseen, vuorovaikutukseen ja päätöksentekoon. Kuljen rinnalla ja autan luomaan aitoa yhdessä tekemisen ja onnistumisen kulttuuria. Siihen kuuluvat arvostava vuorovaikutus, kuuntelu ja läsnäolo. Ne luovat vahvan perustan avoimuudelle, luottamukselle ja myönteiselle muutokselle. Valmennan myös johtajia ottamaan rohkeasti uusia askeleita omalla esimies- ja johtajapolullaan.

Osaamiseni perustuu omakohtaiseen kokemukseen johtamisesta ja tutkittuun tietoon työelämästä. Olen laaja-alainen ja kokenut johdon coach ja työnohjaaja. Olen toiminut yli 20 vuotta liiketoimintajohtajana myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä IT- ja media-alalla. Olen tutustunut eri toimialoihin ja kotimaisten ja kansainvälisten yritysten markki-noinnin, myynnin ja johtajuuden haasteisiin. Toimialasta ja yrityksen rakenteista riippumatta johtamisen ja yhteistyön haasteet ovat usein hyvin samanlaisia.

Viimeiset 15 vuotta olen toiminut johtajuuden kehittäjänä ja ammattivalmentajana. Valmennan erityisesti moderneja johtajia, tiimejä ja asiantuntijoita löytämään omat vahvuutensa ja käyttämään niitä kokonaisvaltaisesti omien ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Räätälöidyn valmennuksen avulla työpaikoille saadaan lisää rohkeutta, osallistumista ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

Tutkinnot
Professional Certified Coach PCC, International Coaching Federation (ICF) 2020 –

Ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, Helsingin yliopisto 2007 – 2009

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 180 osp, Rastor 2018 – 2019

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 180 osp, Rastor 2017 – 2018

Cooperation-valmentaja, Lyhytterapiainstituutti 2017

Solution Focus in Organisations (SFIO) Contributor

Minulla on yli 200 tuntia coach-opintoja ja yli 1000 coaching-tuntia. Ohjaan Helsingin yliopiston ratkaisukeskeisiä valmentaja- ja coach-opiskelijoita sekä toimin kansainvälisen Solution Focus in Organisations (SFIO) ratkaisukeskeisten valmennusnäyttöjen arvioitsijana. Minulla on WOPI-sertifikaatti ja olen valtuutettu Cooperation-valmentaja.

Noudatan valmennuksissani ja coaching-työssäni ICF:n eettisiä sääntöjä ja itselleni tärkeitä arvoja.

Net Promoter Score  – NPS-luku
Valmennusteni tehokkuus perustuu ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan ja hyvään yhteyteen ihmiseen. Coaching-palveluni NPS-luku on 98.

Case:
Johdon
coaching

Eteen ja
ylöspäin

Nämä arvot ohjaavat toimintaani

Yritykseni arvot, yksilöllinen kohtaaminen, kehittyminen ja yhdessä tekeminen, ovat peräisin isovanhempieni Emilin ja Lyylin vaatturiateljeesta. Heidän tekemänsä vaatteet olivat aina huoliteltuja, hyvin istuvia ja yksilöllisesti räätälöityjä. Ne valmistettiin laatukankaista aikaa ja käyttöä kestäviksi.

Emilin ja Lyylin ateljeesta kasvoi myös oma arvostukseni työn tinkimättömään laatuun, kestävään tekemiseen ja asiakkaan huomioimiseen. Aivan kuten Emilin ja Lyylin vaatteet, myös omat valmennukseni räätälöidään yksilöllisesti, jokaisen asiakkaan omien mittojen mukaan.

Yksilöllinen kohtaaminen

Minulle tärkein olet sinä. Voit olla aidosti oma itsesi. Keskustelumme käydään luottamuksellisessa ja myönteisessä vuorovaikutuksessa. Sinun ajatuksillesi,  toiveillesi ja tavoitteillesi on tilaa. Saat yksilöllisen valmennuskokemuksen, joka on räätälöity toiveesi, ominaisuutesi ja työelämän sen hetkiset tilanteesi huomioiden. Valmennus tukee sinun henkilökohtaista kehittymistäsi ja tulosten saavuttamista.

Kehittyminen

Haluan valmennuksissani löytää kasvunpaikat, asiat ja tilanteet, jotka tekevät työstäsi vaikuttavampaa, mielekkäämpää ja motivoivampaa. Kannustan sinua löytämään vahvuutesi ja käyttämään parhaan potentiaalisi omaksi ja yrityksen hyväksi. Saat aikaan loistavia tuloksia, kun toteutat itseäsi ja toimit omaehtoisesti.

Yhdessä tekeminen

Valmennusteni tavoitteena on, että yrityksissä syntyy aito, yhdessä tekemisen ja onnistumisen kulttuuri. Siihen kuuluvat arvostava vuorovaikutus, kuuntelu ja aito läsnäolo. Ne luovat vahvan perustan yhdessä tekemiselle, avoimuudelle ja luottamukselle. Niin sinun kuin jokaisen tiimisi jäsenen yksilöllinen suoritus on tärkeä.