Riitta
Salminen

Kokenut
johdon coach
ja työnohjaaja

Valmennan johtajia kehittymään ja vapauttamaan voimavaroja entistä parempaan johtamiseen, vuorovaikutukseen ja päätöksentekoon. Kuljen rinnalla ja autan luomaan aitoa yhdessä tekemisen kulttuuria. Siihen kuuluvat arvostava vuorovaikutus, kuuntelu ja läsnäolo. Ne luovat vahvan perustan avoimuudelle, luottamukselle ja myönteiselle muutokselle. Valmennan myös johtajia ottamaan rohkeasti uusia askeleita omalla esimies- ja johtajapolullaan.

Olen laaja-alainen ja kokenut johdon coach ja työnohjaaja. Olen toiminut yli 20 vuotta liiketoimintajohtajana myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä teknologia- ja media-alalla. Pitkän uran aikana olen tutustunut valtavaan kirjoon eri toimialoja sekä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten markkinoinnin, myynnin ja johtajuuden haasteisiin.

Viimeiset 12 vuotta olen toiminut ammattivalmentajana. Valmennan erityisesti moderneja johtajia, heidän tiimejä ja asiantuntijoita löytämään omat vahvuutensa ja käyttämään niitä kokonaisvaltaisesti omien ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Räätälöidyn valmennuksen avulla työpaikoille saadaan lisää rohkeutta, osallistumista ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

NPS-luku
Valmennusteni tehokkuus perustuu ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan. Coaching-palveluni NPS-luku on 97.

Tutkinnot
Professional Certified Coach PCC, International Coaching Federation (ICF) 2020 –

Ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, Helsingin yliopisto 2007 – 2009

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 180 osp, Rastor 2018 – 2019

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 180 osp, Rastor 2017 – 2018

Cooperation-valmentaja, Lyhytterapiainstituutti 2017

Solution Focus in Organisations (SFIO) Contributor

Minulla on yli 200 tuntia coach-opintoja ja yli 750 coaching-tuntia. Ohjaan Helsingin yliopiston ratkaisukeskeisiä valmentaja- ja coach-opiskelijoita sekä toimin kansainvälisen Solution Focus in Organisations (SFIO) ratkaisukeskeisten valmennusnäyttöjen arvioitsijana. Minulla on WOPI-sertifikaatti ja olen valtuutettu Cooperation-valmentaja.

Noudatan valmennuksissani ja coaching-työssäni ICF:n eettisiä sääntöjä ja itselleni tärkeitä arvoja.

Case:
Johdon
coaching

Eteen ja
ylöspäin

Nämä arvot ohjaavat toimintaani

Yritykseni arvot, yksilöllisyys, kehittyminen ja yhdessä tekeminen, ovat peräisin isovanhempieni Emilin ja Lyylin vaatturiateljeesta. Heidän tekemänsä vaatteet olivat aina huoliteltuja, hyvin istuvia ja yksilöllisesti räätälöityjä. Ne valmistettiin laatukankaista aikaa ja käyttöä kestäviksi.

Emilin ja Lyylin ateljeesta kasvoi myös oma arvostukseni työn tinkimättömään laatuun, kestävään tekemiseen ja asiakkaan huomioimiseen. Aivan kuten Emilin ja Lyylin vaatteet, myös omat valmennukseni räätälöidään yksilöllisesti, jokaisen asiakkaan omien mittojen mukaan.

Yksilöllisyys

Minulle tärkein olet sinä. Voit olla aidosti oma itsesi. Keskustelumme käydään luottamuksellisessa ja myönteisessä vuorovaikutuksessa. Sinun toiveillesi ja tavoitteillesi on tilaa. Saat yksilöllisen valmennuskokemuksen, joka on räätälöity toiveesi, ominaisuutesi ja työelämän sen hetkiset tilanteesi huomioiden. Valmennus tukee viimeistä henkilökohtaista kehittymistä ja tulosten saavuttamista.

Kehittyminen

Haluan valmennuksissani löytää kasvunpaikat, asiat ja tilanteet, jotka tekevät työstäsi vaikuttavampaa, mielekkäämpää ja motivoivampaa. Kannustan sinua löytämään vahvuutesi ja käyttämään parhaan potentiaalisi omaksi ja yrityksen hyväksi. Saat aikaan loistavia tuloksia, kun toteutat itseäsi ja toimit omaehtoisesti.

Yhdessä tekeminen

Valmennusteni tavoitteena on, että yrityksissä syntyy aito, yhdessä tekemisen kulttuuri. Siihen kuuluvat arvostava vuorovaikutus, kuuntelu ja aito läsnäolo. Ne luovat vahvan perustan yhdessä tekemiselle, avoimuudelle ja luottamukselle. Niin sinun kuin jokaisen tiimisi jäsenen yksilöllinen suoritus on tärkeä.