Tiimi lentoon!

Mitä  tehdä, kun tiimillä on vastoinkäymisiä, asiat eivät edisty tai tulee takapakkeja? Ihmiset ovat turhautuneita ja tyytymättömiä. Ongelmien käsittely vie mega-osan kokouksien ajasta. Miten saada tiimi takaisin hyvään ja ratkaisukeskeiseen vuorovaikutukseen? Näkemään enemmän mahdollisuuksia kuin esteitä. On tärkeä antaa tilaa keskustelulle ja tunteille: tulla kuulluksi ja saada puhua myös ongelmista ja ilmaista turhautumista. Tunteet ja ilmapiiri tarttuvat. Valittaminen syö energian ja kääntää pahimmillaan koko tiimin negatiiviseen kierteeseen. 

Miten tiiminvetäjä voi antaa tilaa ongelmien käsittelylle ja samalla kääntää tunnelman nopeasti ja tehokkaasti ratkaisukeskeiseen ajatteluun ja sävyyn?

 

Rakentava urputus

 

Kokeile ratkaisukeskeistä “Rakentava urputus” -harjoitusta. Harjoitus toimii tiimien ja erilaisten ryhmien kanssa loistavasti olipa sitten osallistujia 5 tai 100. Olen kuullut ainoastaan positiivisia  kommentteja osallistujilta: he pitävät tästä ja se toimii.

Harjoitus sopii uusille aloittaville tiimeille tai tiimeille, joilla on tarve uuteen alkuun ja toimintatapojen uudistamiseen. Harjoituksen avulla rakennat hyvän perustan uudistamiselle ja rakentavalle vuorovaikutukselle.

Näin se tapahtuu. Tarvitset Post-it-lappuja, paksuja tusseja ja puoli tuntia aikaa. Tässä ohjeet esimerkiksi tiimipalaverin alussa tapahtuvaan harjoitukseen.

 

Vaihe 1 Kävely parin kanssa

Harjoitus tapahtuu pareittain  ja ulkona kävellen. Jos osallistujia on pariton määrä, on mahdollista toteuttaa harjoitus myös triona, tosin silloin on varattava enemmän aikaa.

Jos sää ei salli ulkoilua, niin toteuta harjoitus sisällä esimerkiksi yhteisissä tiloissa, missä on hyvä mahdollisuus kävellä.

 • Kävellessä ensin toinen puhuu 3 minuuttia asioista, jotka ärsyttävät, huolestuttavat tai turhauttavat tiimin työskentelyssä.
 • Kun toinen puhuu, pari kuuntelee keskeyttämättä. Jos puhuja pitää yli 10 sekunnin tauon, kuuntelija voi sanoa ainoastaan: “Mitä vielä?”
 • Kuuntelija pitää huolta ajasta ja päättää vuodatuksen 3 minuutin kuluttua.
 • Vaihtakaa vuoroa ja kävelkää toisella 3 minuutin puoliskolla takaisin päin kokouspaikkaan.
 • Kun olette lopettaneet puhumisen, palatkaa kokoustilaan ja jatkakaa työskentelyä pareissa.

 

Vaihe 2 Anna jokaiselle parille kaksi Post-it-lappua, tussi ja seuraava ohje:

Kysy pariltasi: “Mitä haluat, sen mitä kerroit, tilalle?”  Pari saattaa vastata esimerkiksi: “Haluan, että meillä on enemmän aikaa tiimin kanssa kasvokkain keskusteluun.”

 • Jos parillasi on useampi ehdotus, pyydä häntä valitsemaan kaikkein tärkein. Jos ryhmässä on alle 8 osallistujaa, voit antaa kaksi Posti-it-lappua per henkilö. 
 • Kirjoita parin vastaus Post-it-lapulle. Yksi vastaus per lappu.

Anna tähän vaiheeseen 5 minuuttia aikaa. Pyydä pareja tuomaan laput kokoustilan fläppitaululle.

Vaihe 3

Lue ääneen jokainen lappu ja varmista, että kaikki ymmärtävät sen. Pyydä tarvittaessa tarkennuksia ajatuksen kirjaajalta. Lappuja ei tarvitse luokitella tai järjestää ryhmiin, mutta on hyvä huomata, jos niissä on paljon samoja asioita.

Sen jälkeen kerro, että nyt olemme keskustelleet ongelmista ja tunnistaneet, mitä haluatte ongelmien sijaan ja jakaneet nämä ajatukset koko ryhmän kanssa. Tämä antaa perustan tiimin työskentelyn parantamiseen ja vuorovaikutuksen laajentamiseen.

Tämän jälkeen voittekin siirtyä seuraavaksi  ratkaisukeskeisesti rakentamaan tiimin haluamaa tulevaisuutta.

 

Osallistujien kommentteja ja kokemuksia harjoituksesta

 

 • Harjoitus on nopea ja helppo toteuttaa
 • Jokainen saa tuoda esiin omia huoliaan, tunteitaan ja tulla kuulluksi
 • Parityöskentely on tehokkaampaa kuin koko ryhmän kanssa käytävä keskustelu
 • Kielteinen ilmapiiri ja negatiivisuus eivät laajene koko ryhmään
 • Jokaisella on mahdollisuus jäsentää ajatuksiaan ja tuoda ne esille
 • Kävelessä olemme rinnakkain ja etenemme samaan suuntaan
 • Ulkoilmassa kävely antaa tilaa ja virkistää
 • Kävely auttaa keskittymään
 • Huomaa, että muillakin on samoja ajatuksia, en ole yksin.

 

Kokeile oman tiimisi kanssa. Kommentoi blogiani ja kerro kokemuksiasi. Millainen harjoitus oli ja miten tiimisi koki sen?

Terveisin
Riitta