Työ ei vaihtamalla parane

Paraneeko työ vaihtamalla?

Johtaja uupuu, tiimeissä väsytään, parhaat työntekijät etsivät uutta työtä – ja pahimmillaan karkaavat kilpailijalle. Kuulostaako tutulta? Näin ei tarvitse olla! Keskittymällä työyhteisön hyvinvointiin sekä yhteisö- että yksilötasolla saadaan työntekijöiden koko potentiaali käyttöön ja oikeat ihmiset oikeille paikoilleen. Työ ei aina parane vaihtamalla, sen sijaan valmennuksella se paranee.

Työpaikoilla keskustellaan paljon, mutta keskustellaanko oikeista asioista? Liian usein kuulee, että lisätään työn vaativuutta, mutta entiset tehtävät saa pitää. Vastuu lisääntyy, mutta mitään ei oteta pois. Motivaatio laskee, ruoho alkaa vihertää aidan takana. Vaikka uuden oppiminen ja työnkierrot ovat periaatteessa hyviä ja innostavia asioita, liika on liikaa niin johtajalle kuin työntekijälle.

Ensin happinaamari itselle, sitten muille

Suomessa on runsaasti hyviä johtajia, ehkä sinäkin olet yksi sellainen. Silti hyväkään johtaja ei pärjää yksin, on oltava hyvä yhteisö ja tiimin tuki, jotta kaikki viihtyvät töissä ja työpaikoilla. Aivan kuten huippu-urheilija tarvitsee valmentajaa, myös huippujohtajalle hyvä valmentaja on kullanarvoinen.

Käymällä läpi vahvuuksia, kiinnostuksen kohteita ja sisäistä motivaatiota yhdessä valmentajan kanssa, syntyy uusia ideoita ja positiivista virtaa tekemiseen. Työn kuormittavuus vähenee ja työhön tulee selkeyttä. Tämä vahvistaa myös johtajan osaamista ja ruokkii johtajan vahvuuksia.

Aivovuotoa yrityksen sisällä

Kukaan menestynyt johtaja ei halua luopua luotettavasta tiimistä ja sen huippuyksilöistä. Liian usein näin kuitenkin käy, kun yksilöt turhautuvat työyhteisössä syystä tai toisesta. Liukkaimmin työpaikkaa vaihtavat juuri ne parhaat osaajat. Hyvistä osaajista käydään nyt ja tulevaisuudessa kova kisa. Kisan voittavat hyvät johtajat.

Aivovuotoa yritysten välillä tapahtuu paljon. Mitä jos antaisimme sen tapahtua yrityksen sisällä – ja jopa kannustaisimme siihen. Parhaassa tapauksessa aivovuoto tulisi omaan yritykseen päin. Löytäisimme epävakailta työmarkkinoilta juuri meidän yritykseemme sopivat asiantuntijat ja sitouttaisimme heidät työyhteisöön.

Valmennuksissani autan jokaista määrittelemään päämäärät ja tahtotilan. Mitkä ovat unelmat nyt ja tulevaisuudessa, mitä odottaa yritykseltä? Kuinka voi kokea mielekkyyttä työstään ja kuinka haluaa kehittyä. Kun haluttu tulevaisuus on selvillä, on paljon helpompaa miettiä, miten sinne pääsee.

Oikeat ihmiset oikeilla paikoilla

Johtamisessa on tärkeää olla aidosti kiinnostunut ihmisistä, heidän vahvuuksistaan ja unelmistaan. Ihmisten tulisi kokea, että heidän osaamistaan arvostetaan ja kehittymistään tuetaan. Johtajan täytyy tutustua johdettaviinsa, tuntea heidän motivaation lähteensä. Hyvällä johtajalla on hyvät korvat.

Ihmisten kemiat ovat siitä mielenkiintoisia, että ne eivät kahden ammattilaisenkaan kohdalla aina kohtaa. Puhutaan vahingossa ohi, jätetään asioita sanomatta ja jätetään oletukset ilmaan.

Valmennuksissani autan johtoryhmiä ja tiimejä puhumaan samaa kieltä ja löytämään yhteisen sävelen. Silloin on helpompi vetää yhtä köyttä.

Hyvä johtaja näkee, miten oma ja alaisten osaaminen hyödyntää parhaiten koko yritystä. Johtajan tulee olla koko ajan kartalla siitä, millaista muutoshalukkuutta tiimissä on ja muodostaa hyvissä ajoin käsitys ihmisten osaamisesta, taidoista, vahvuuksista ja kiinnostuksista. Jokainen haluaa olla oikea ihminen oikealla paikalla. Asiantunteva valmentaja voi auttaa tämän toteuttamisessa. Kun oikeat ihmiset ovat oikeilla paikoilla, innostus kasvaa, energiaa vapautuu, tuottavuus ja tulokset paranevat.

Käytä valtaasi hyvin

Johtaja. Sinulla on valta. Suosittelen, että käymme yhdessä läpi sellaiset asiat, jotka on helppo muuttaa heti. Jatkossa voimme keskittyä johtamiseen ja johtoryhmän toiminnan tukemiseen. Käytettävissäsi on huippucoach, joka kanssakulkee rinnallasi ja vapauttaa voimavarojasi parempaan johtamiseen ja päätöksentekoon. Saat konkreettista ja tuloksellista tukea omaan jaksamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Tehdään yhdessä parempi työyhteisö ja tulos.

Ota yhteys, sovitaan tapaaminen ja aloitetaan yhteistyö!

Riitta

Executive Coach, CEO
+358 (0) 400 833 490
riitta(@)riittasalminen.com