uusi haaste
haltuun

Uuden haasteen
haltuunotto tai uusi suunta uralle

Haluatko tavoitella rohkeasti suurempia päämääriä? Valmennan uuden ajan johtajia tarttumaan rohkeasti uusiin haasteisiin omalla esimies- ja johtajapolullaan tai ottamaan uuden suunnan urallaan. Kun ihminen toteuttaa aidosti itseään, hän toimii omaehtoisesti, voi hyvin ja saa aikaan loistavia tuloksia.

Valmennus suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Valmennuksessa rakennamme yhdessä tulevaisuuden vision, tutkimme henkilökohtaisia motivaation lähteitä ja vahvuuksia. Siihen voi sisältyä rekrytoijienkin käyttämä WOPI-työpersoonan itsearvio. Autan tunnistamaan ja käyttämään vahvuuksia. Itsetuntemus kasvaa, taidot ja tuottavuus kasvavat. Valmentajana autan kirkastamaan tavoitteet ja vahvistamaan uskoa omaan osaamiseen ja omiin kykyihin.

Olen auttanut satoja johtajia ja vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivia uran eri vaiheissa uuden urasuunnan löytämisessä ja ottamaan rohkeasti seuraavan askeleen.

Valmennan myös ottamaan haltuun modernin työnhaun menetelmät uran käännekohdissa. Johdon urasuuntavalmennus sopii tilanteisiin, joissa yrityksellä on tarve sijoittaa henkilö uuteen tehtävään yrityksen sisällä tai löytää uusi työ yrityksen ulkopuolelta. Muutosturvan edellyttämänä tai muuten vastuullisena toimijana yritys auttaa henkilöä työllistymään ja löytämään uuden työpaikan.

Urasuuntavalmennuksessa henkilö tunnistaa osaamisensa, vahvuutensa ja kiinnostukset sekä rakentaa oman mielenkiintoisen tarinansa ja viestii siitä työmarkkinoille. Hän ottaa modernin työnhaun menetelmät ja sähköiset viestintäkanavat haltuun ja aloittaa oman osaamisen markkinoinnin ja aktiivisen työnhaun tehokkaasti. Uravalmennuksen tavoitteena on löytää uusi suunta ja kirkastaa uratavoitteet. Yksilöllinen uravalmennus hyödyttää yritystäkin – se saa oikeat ihmiset oikeille paikoille myös vaativissa tilanteissa.

Valmennan myös yksityisasiakkaita uuden urasuunnan löytämiseen.

Ole paras
versio itsestäsi

Uuden haasteen haltuunotto tai uusi suunta uralle

Valmennus suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan, se voi olla esimerkiksi  yksilöllinen tai ryhmän uracoaching-ohjelma. Muutostilanteessa se voi olla  osaamisen ja taitojen kartoitus, piilevän potentiaalin ja kiinnostuksien tunnistaminen ja uravalmennus, kun on tarve löytää uusi työ yrityksen sisältä tai ulkopuolelta. Uravalmennus auttaa ottamaan modernin työnhaun menetelmät haltuun ja aloittamaan oman osaamisen markkinoinnin ja aktiivisen työnhaun tehokkaasti. Valmennus tukee oikeiden ihmisten sijoittumista oikeille paikoille.
  • Uuden haasteen haltuunotto
  • Uran uusi suunta
  • Tavoite ja suunta kirkkaaksi
  • Osaaminen ja vahvuudet
  • Moderni työnhaku
  • Urastrategia ja suunnitelma
  • Viestintä ja osaamisen markkinointi
  • WOPI-työpersoonan itsearviointi
  • Ota yhteys ja pyydä tarjous
 

Ota yhteys ja varaa aika henkilökohtaiseen maksuttomaan uracoaching-kartoitukseen. Voit myös ottaa yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin soitan sinulle.