Uran uusi
suunta

Jokainen haluaa oikeaksi ihmiseksi oikealle paikalle

Tunnistatko, mitä osaamista yrityksessäsi on? Miten huolehdit henkilöiden urakehityksestä? Tiedätkö, mitä ihmiset haluavat työssään?

Organisaatiolle on tärkeä tunnistaa, rekrytoida ja pitää osaajat, joita yrityksesi tarvitsee menestyäkseen ja kasvaakseen. 

Osaamisen johtaminen ja seuraajasuunnittelu

Taitavalla osaamisen johtamisella ja seuraaja-suunnittelulla varmistat, että minkä tahansa haasteen yrityksesi kohtaakaan sinulla on aina parhaat tekijät valmiina.

Valmennan yrityksiä tunnistamaan strategiset osaamistarpeet ja johtamaan osaamista sekä johtajia ja asiantuntijoita kehittymään ja ottamaan rohkeasti uusia askeleita urallaan.

Muutostilanteessa se voi olla strategisen osaamisen ja taitojen kartoitus, piilevän potentiaalin ja kiinnostuksien tunnistaminen tai uravalmennus.

Valmentajana autan kirkastamaan tavoitteet ja vahvistamaan uskoa omaan osaamiseen ja omiin kykyihin. Autan tunnistamaan ja käyttämään vahvuuksia, jolloin itsetuntemus, taidot ja tuottavuus kasvavat. 

Valmennuksessa rakennamme yhdessä tulevaisuuden vision, tutkimme henkilökohtaisia motivaation lähteitä ja vahvuuksia. Rekrytoijien käyttämän WOPI- työpersoonallisuus-kyselyn avulla tunnistamme henkilön osaamisen ajurit viidellä työn perustoiminta-alueella. Henkilö saa itsearvioinnin tuloksena perusprofiilin, josta selviää hänen päämotivaationsa, toimintaroolinsa ja sitä vastaavat toimintamallit. 

Johdon outplacement ja uravalmennus

Joskus myös tiet eroavat ja on tarve löytää uusi työ yrityksen ulkopuolelta. Muutosturvan edellyttämänä tai muuten vastuullisena toimijana yritys auttaa henkilöä työllistymään ja löytämään uuden työpaikan. Johdon outplacement sopii uran taitekohdan tilanteisiin, joissa yrityksellä on tarve tukea henkilöä löytämään uusi työ yrityksen ulkopuolelta.  

Valmennus tarjoaa tehokkaan tuen uran taitekohtaan. Valmennuksessa henkilö kirkastaa tavoitteensa, tunnistaa osaamisensa, vahvuutensa ja kiinnostukset sekä rakentaa oman mielenkiintoisen tarinansa ja viestii siitä työmarkkinoille.

Hän ottaa modernin työnhaun menetelmät ja sähköiset viestintäkanavat haltuun ja aloittaa oman osaamisen markkinoinnin ja aktiivisen työnhaun tehokkaasti.

Uravalmennuksen tavoitteena on löytää uusi suunta ja kirkastaa uratavoitteet sekä tukea työllistymistä. Yksilöllinen uravalmennus hyödyttää yritystäkin – se saa oikeat ihmiset oikeille paikoille myös vaativissa tilanteissa.

Olen auttanut loistavin tuloksin satoja johtajia ja vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivia uran eri vaiheissa uuden urasuunnan löytämisessä ja ottamaan rohkeasti seuraavan askeleen.

Valmennan myös yksityisasiakkaita uuden urasuunnan löytämiseen.

Haluatko kuulla lisää?

Ole paras
versio itsestäsi

Uran uusi suunta

Valmennus suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan joko yksilöllisenä tai ryhmävalmennuksena. Muutostilanteessa se voi olla osaamisen ja taitojen kartoitus, piilevän potentiaalin ja kiinnostuksien tunnistaminen tai uravalmennus, kun on tarve löytää uusi työ yrityksen sisältä tai ulkopuolelta.

Uravalmennus auttaa ottamaan modernin työnhaun menetelmät haltuun ja aloittamaan oman osaamisen markkinoinnin ja aktiivisen työnhaun tehokkaasti. Valmennus tukee oikeiden ihmisten sijoittumista oikeille paikoille.

Ota yhteys ja varaa puhelintapaaminen! Keskustellaan tilanteesta ja mietitään yhdessä tarpeisiin ja tilanteeseen sopiva valmennus.