Uusi tehtävä tuo uusia mahdollisuuksia

Moni aloittaa kesäloman jälkeen uudessa roolissa johtoryhmässä tai uudessa roolissa yrityksen sisällä. Osaavalle ja kokeneellekin tilanteessa on paljon asioita, joiden haltuunotto samanaikaisesti voi tuntua sekavalta ja fokusta on vaikea löytää.

Uuden roolin haltuunotto

Uuden (toimitus)johtajan aloittaminen yrityksessä on jo itsessään muutos niin yritykselle kuin toimitusjohtajalle itselleen.

Heti alussa on tärkeää miettiä, miten aloittaa uudessa tehtävässä ja antaa aikaa asioiden sisäistämiselle. Opittavaa ja ymmärrettävää on paljon, kokonaisuuden hahmottaminen ja vanhan roolin tavoista poisoppiminen vievät aikaa. Liian tiukat tavoitteet kannattaakin tässä kohtaa unohtaa.

Alussa on hyvä tutustua johtamisen kulttuuriin ja yrityksen odotuksiin sekä kohdata muut johtajat ja omat johdettavat. On tärkeää tutustua myös johdettavien osaamiseen, kykyihin, motivaatioon ja työntekotapoihin ja sitä kautta ymmärtää, minkä varaan yhteistä tulevaisuutta voi rakentaa.

Uudet tekijät ovat aina mahdollisuuksia myös yritykselle

Uuden (esi)henkilön havainnot, huomiot ja kysymykset kertovat paljon sellaista, mitä yrityksen sisältä on itse vaikea nähdä. Siksi häntä kannattaa kuunnella erityisen tarkkaan. Uusi ihminen ei pidä asioita itsestäänselvinä ja saattaa jopa kyseenalaistaa yrityksen vallitsevia, vanhoja ja turvalliseksi koettuja käytäntöjä.

Kun alusta päästään eteenpäin, onkin hyvä yhdessä tutkia, mikä toimii, mikä on hyvä säilyttää ja mitä halutaan muuttaa. Ottaa parhaat käytännöt vanhasta ja tuoda jotain uutta mukaan.

Mahdollisimman hyvä alku

Uudelle johtajalle tai koko johtotiimille kannattaa varmistaa mahdollisimman hyvä alku. Moni johtaja on saanut apua ulkopuolisesta sparraajasta. Johtaminen on yksinäistä ja johto tarvitsee luottohenkilön, jonka kanssa voi tuulettaa ajatuksia, pohtia eri skenaarioita ja reflektoida omaa toimintaa.

Erityisen merkityksellistä tämä on uuden roolin alussa, jolloin luotettava kuuntelija ja ”apukuski” voi rauhoittaa, tukea ja kannustaa.

Coachingin vaikuttavuus

Coachaan kaikkein mieluiten johtoa ja esihenkilöitä, koska näen, miten suuria muutoksia yhteistyömme saa aikaan. Miten paljon coaching vaikuttaa asiakkaani toimintaan ja hyvinvointiin sekä yrityksen tuloksiin.

Olen saanut kokea onnistumisen iloa coaching-työssäni. Coaching-palveluni NPS on 98 viimeiseltä neljältä vuodelta. Paras kiitos työstäni on kuitenkin se, että asiakkaani palaavat aina uudestaan luokseni. Tervetuloa taas!

Riitta

johtajuuden kehittäjä ja valmentaja, CEO
ICF-sertifioitu coach PCC

PS Jos sinä tarvitset henkilökohtaista luottocoachia, ota yhteyttä. Tutustutaan ja katsotaan, mitä voimme yhdessä tehdä päivästä numero yksi alkaen.