Valmentava johtajuus

Johtaja, esihenkilö, miten luot yhdessä onnistumisen kulttuuria?

Tunnistatko näitä tilanteita? Viesti ei mene perille. Yhteinen suunta on hakusessa. Motivaatio ja sitoutuminen on hukassa. Vuorovaikutus on haastavaa. Syyttävät selitykset vievät valtaosan keskustelusta.  Tuntuuko, että johtaminen on tulipalojen sammuttamista?

Onnistumisen kulttuuri edellyttää valmentavaa otetta ja yhteistyötaitoja. Valmentava johtaja luo ympärilleen luottamuksellisen ja hyväksyvän ilmapiirin, joka toimii erinomaisena lähtökohtana onnistumisen kulttuurille ja hyvälle fiilikselle.

Itsensä johtamisen taidot ovat edellytys hyvälle johtajuudelle. Valmentava johtaja ohjaa jokaisen yksilön vahvuuksia, voimavaroja, tietoja ja taitoja tiimin ja organisaation käyttöön. Valmentava johtaja tukee jokaisen henkilökohtaista kehittymistä ja uusien ratkaisujen syntymistä. Valmentava johtaja auttaa motivoitumaan, sitoutumaan ja löytämään aitoa onnistumisen iloa.

Osaaminen
käyttöön

Valmentava
johtajuus

Valmennan johtajia, esihenkilöitä ja työyhteisöjä luomaan yhdessä onnistumisen kulttuuria valmentavan otteen avulla. Valmennuksessa yhdistyvät itsensä johtaminen sekä tavoitteellinen ja arvostava toiminnan ohjaaminen. Yhdessä kehitämme yhteistyötaitoja ja rakennamme onnistumisen kulttuuria.

Saat työkaluja omaan johtamistyöhösi ja valmentavan otteen soveltamiseen omassa työssäsi. Valmentava johtaja saa jokaisen osaamisen käyttöön.

Valmennus perustuu ratkaisukeskeiseen, myönteiseen ja tulevaisuuteen suuntautuvaan ajatteluun.

  • Tutustut valmentavan johtamisen keskeisiin taitoihin.
  • Kokeilet valmentavan johtamisen taitoja käytännössä.

 

Ota yhteys, sovitaan tapaaminen kasvokkain tai virtuaalisesti ja aloitetaan yhteistyö!