Valmentavan johtamisen plussat ja miinukset

Valmentavan johtamisen plussat ja miinukset

Valmentava johtaminen tuo johtamiseen ammatticoachin piirteitä. Valmentava johtaminen myös avaa mahdollisuuksia niin johtajalle, johdettaville kuin koko organisaatiolle. Kaikille se ei sovi.

Valmentava johtaminen yrityksen kannalta

Plussat

Valmentava johtaminen on dialogia, jossa työntekijät otetaan mukaan jo heti alkuvaiheessa. Heillähän on paras asiantuntemus ja kosketus työn tekemiseen sekä kyky auttaa esimiestä tekemään oikeita ratkaisuja. Valmentavassa johtamisessa tuetaan ihmisiä itse vaikuttamaan omaan kehittymiseensä sekä kannustetaan ideoiden vaihtoon erilaisin keinoin.

Miinukset

Valmentava johtaminen ei onnistu yrityksessä, jossa uskotaan kontrolloivaan ja byrokraattiseen johtamiseen. Valmentava johtaminen vaatii tietoista ponnistelua ja vastaanottavaisia ihmisiä sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Jos näitä ei ole, valmentava johtaminen ei toimi.

Valmentava johtaminen esimiehen kannalta

Plussat

Esimiehen rooli muuttuu kuuntelevaksi mahdollistajaksi, sparraajaksi ja toisen tukijaksi. Esimies keskittyy jokaisen kehittymiseen ja oppimisen mahdollistamiseen. Omaa työtä koskevat päätökset siirtyvät sinne, missä työ tehdään ja missä on paras asiantuntemus. Valmentava esimies oppii näkemään valmennettavansa vahvuudet ja auttaa häntä kehittymään niiden varassa eteenpäin. Ketään ei jätetä yksin.

Miinukset

Valmentavassa johtamisessa ei onnistu, mikäli esimies haluaa olla toisen puolesta tietävä, kontrolloiva käskijä. Muutos johtajuudessa ei synny itsestään, vaan se vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja halua. Kaikille valmentava tyyli ei sovi.

Valmentava johtaminen henkilöstön kannalta

Plussat

Valmentavan johtajan alaisuudessa huomio on yksilössä ja hänen kehittymisessään. Yksilöiden ja tiimien vahvuuksia voidaan hyödyntää eri tilanteet ja ihmisten erilaisuus huomioiden. Henkilöstön moninaiset työskentelytavat ja osaamisen taso tunnistetaan ja tehdään näkyväksi, ja henkilöstöä johdetaan luovasti, henkilöiden persoonia ja osaamista kunnioittaen.

Miinukset

Muutos käskytettävästä työntekijästä valmennettavaan työntekijään ei sekään ole kaikille työntekijöille helppoa. Kaikki eivät halua kehittyä, eivätkä kaikki innostu avoimesta dialogista ja itseohjautuvuudesta, koska se vaatii sitoutumista niin työhön kuin yhteisiin tavoitteisiinkin.

Kokeilisitko kuitenkin?

Kenenkään ei tarvitse hypätä valmentavan esimiehen rooliin suin päin pää edellä, vaan siihen saa apuja. Oman coachin avulla voi opetella valmentavaa otetta ja ottaa erilaisia tapoja pikkuhiljaa mukaan omaan esimiestyöhön. Usein se kannattaa.

Parhaimmillaan esimiehen ja työntekijän välille muodostuu molemminpuolinen luottamuksellinen suhde, jossa on runsaasti avointa dialogia. Sekä esimies että työntekijä ovat itseohjautuvia, jatkuvasti kehittyviä, työstään innostuneita ja tuottavia. Ja yritystoiminta kukoistaa. Kokeilisitko jo ensi syksynä?

Sinustako valmentava johtaja?

Jos valmentava johtaminen kiinnostaa sinua, ota yhteys. Räätälöidään sinulle sopiva valmennus.

 

Lue aiempi kirjoitukseni ”Hyvä johtaja voi olla myös valmentaja”

Riitta

Executive Coach, CEO
+358 (0) 400 833 490
riitta(@)riittasalminen.com