Varmuutta päätöksiin

Tärkeän päätöksen tekeminen on toisinaan tuskallista. Yksi jahkailee loputtomiin, toinen ei saa öitään nukutuksi, kolmas miettii asioita niin monesta kulmasta, että on jo itsekin sekaisin. Mitä tärkeämpi päätös, sitä enemmän se aiheuttaa päänvaivaa.

Työelämässä on usein kiire ja myös päätöksenteossa arvostetaan – ja jopa vaaditaan – nopeutta. Harkinta on kuitenkin valttia. Jos tavoitteena on mahdollisimman nopea päätös, voi jotain oleellista jäädä huomaamatta. Nopeuden sijaan kannattaa keskittyä hyvään lopputulokseen.

Väistä vinoumat

Päätöksenteossa esiintyy vinoumia, jotka on hyvä tunnistaa. Näitä ovat esimerkiksi tyrannia, samanmielisyys, ylioptimismi.

Päätöksenteko voi tuntua yksinkertaiselta: istutaan alas, jutellaan ja päätetään. Sillä selvä. Tällaisessa tilanteessa se päättää kenellä on valtaa. Tyrannit hallitsevat. Ryhmätilanteissa yksikin vahva persoona voi tyrannisoida päätöksenteot alusta loppuun

Liiallinen samankaltaisuus ja samanmielisyys ei välttämättä kanna hedelmää päätöksentekoprosessissa. Samankaltaiset jäsenet vahvistavat toisiaan ja koko ryhmä saattaa pudota vinouma-ansaan, jossa eriäviin mielipiteisiin ei kiinnitetä lainkaan huomiota.

Myös itsevarmuuteen voi kompastua. Ylioptimistisen itsevarma ryhmä uskoo asiantuntijuuteensa vahvemmin kuin yksittäisten jäsenten asiantuntemukseen. Ryhmä saattaa ohjata toteuttamisen jatkamiseen, vaikka olisi jo viisaampaa korjata kurssia jossain kohdin.

Se, että emme tunnista omia ajattelun vinoumiamme, on jo itsessään vinouma.
Meillä on taipumus etsiä ja havaita omia ennakkokäsityksiämme ja näkemyksiämme tukevaa tietoa ja kerätä vahvistusta sille. Meillä on taipumus painottaa niitä asioita, jotka syystä tai toisesta tulevat helpoimmin mieleen. Siksi päätöksenteossa on hyvä tiedostaa omat vinoumat ja keskittyä kuuntelemaan ja tutkimaan haastavia näkemyksiä, eriäviä mielipiteitä ja poikkeuksellisia ideoita.

Mahdollisuuksista päätöksiin

Päätöksen tekeminen vaatii systemaattista miettimistä: Mitä tavoittelemme päätöksellämme? Mikä olisi hyvä lopputulos? Parhaimmillaan päätös ohjaa yrityksen arkea ja toimintaa ja auttaa keskittymään oleelliseen.

On hyvä kuunnella henkilöstöä, ottaa ihmiset mukaan päätöksentekoon ja saada heidän mielipiteensä kuulluksi, keitä päätöksenteko koskee. Tämä vähentää vinoumia ja parantaa päätösten laatua.

Ihmisen on helpointa tehdä päätöksiä 3­–5 vaihtoehdon välillä. Ehdotuksista onkin hyvä valita muutamia, toisistaan poikkeavia näkemyksiä ja tutkailla niitä tarkemmin. Mitä pystymme tekemään? Miten haluttu lopputulos toteutuu eri vaihtoehtojen avulla? Millaista epävarmuutta tai millaisia riskejä vaihtoehtoihin liittyy?

Omista vaihtoehdoista poikkeaviin näkemyksiin kannattaa suhtautua lapsenmielisen avoimesti ja uteliaasti, koska edes älykkyys ei takaa sellaista viisautta, että ihminen osaisi katsoa asioita toisen näkökulmasta tai ajatella olevansa mahdollisesti väärässä.

Sukeltaminen strategiseen päätöksentekoon tai tärkeään henkilökohtaiseen päätökseen on helppoa, kun tunnistat, mikä on tavoite ja millaisia vaihtoehtoja on. Autan sinua siinä!

Lue lisää Walk&Talk -kävelysparrauksesta täältä

Riitta

johtajuuden kehittäjä ja valmentaja, CEO
ICF-sertifioitu coach PCC