Viisi viisautta lomautettujen johtamiseen

Menneenä keväänä puhuttiin paljon etätyön johtamisesta. Monet työntekijät ja johtajat joutuivat aivan uudenlaisen tilanteen eteen ja janosivat neuvoja ja tukea johtamiseen. Yksi ryhmä jäi kuitenkin huomiotta: lomautetut.

Lomautetut ovat panostaneet yritykseen ja vuosien varrella kerryttäneet sekä omaa että yhteistä osaamista. Lomautukset tehdään, jotta vältetään näiden arvokkaiden ja usein kokeneiden ihmisten irtisanomiset. Yrityksissä yritetään varmistaa, että osaavat ammattilaiset ovat valmiina, kun kysyntä lähtee taas nousuun.

Lomautetusta ei välttämättä tunnu arvokkaalta ja arvostetulta. Sen vuoksi juuri lomautettujen johtamiseen tulisi kiinnittää huomiota. Vaikka työlainsäädännöstä ei tule velvoitteita lomautettujen esimiehille, on fiksua nojata hyvän johtamisen kulmakiviin ja arvoihin, pitää yhteyttä lomautettuihin ja varmistaa, etteivät tärkeimmät ihmiset vaihda työpaikkaa uuden nousun alkaessa.

Alla viisi viisautta, jotka jokaisen yritysjohtajan ja esimiehen olisi hyvä miettiä läpi lomautustilanteissa.

1 Huolehdi psykologisesta työsopimuksesta

Ihmisen turvallisuudentunne järkkyy, kun hän kuulee lomauksesta. Lomautettu kokee helposti, ettei häntä arvosteta eikä tarvita, joku saattaa tuntea itsensä jopa petetyksi. Pintaan nousee arvoristiriita: olen ollut lojaali ja antanut oman osaamiseni yrityksen käyttöön ja vastaavasti odottanut, että yritys on lojaali minua kohtaan tiukan paikan tullen. Lomautuksen myötä luottamukseen tulee särö ja epävarma työtulevaisuus saattaa heijastua myös muuhun elämään. Puhu faktoista ja perustele lomautus kunnolla. Ihmiset arvostavat suoruutta ja avoimuutta.

2 Anna mahdollisuus puhua tunteistaan

Lomautustilanteessa työntekijän on annettava rauhassa käsitellä muutosta ja puhua tilanteesta. Kuulluksi tuleminen on merkityksellistä. Kun ensisokki, epätoivo ja pelko iskevät, tarvitsemme mahdollisuutta käydä luottamuksellisesti tunteitamme läpi esimiehen kanssa. Esimiehen tulee kuunnella, olla läsnä ja kunnioittaa toisen tunnetilaa. Esimies voi osoittaa empatiaa ja kykyä asettua toisen tilaan. Myötäelämisen taito on tärkeä esimiestaito.

3 Säilytä yhteys työyhteisön välillä

Lomautetut kannattaa pitää ajan tasalla siitä, missä kohdin yrityksessä mennään, mitkä asiat ovat toteutumassa lähitulevaisuudessa, mitkä myöhemmin. Tiedon pihistely lisää lomautetun tuskaa, riittävä informaatio itseään koskevissa asioissa huokuu arvostusta. Kysy, miten henkilö toivoo pidettävän yhteyttä. Haluaako hän olla mukana tiimin jakeluissa ja viestinnässä tai yhteisissä tapahtumissa. Ole itse yhteydessä lomautettuihin ja käy keskustelua yrityksen tilanteesta heidän kanssaan.

4 Tunnista ja salli myös omat tunteesi

Lomautustilanne on aina haastava myös esimiehelle. Työntekijöiden reaktiot ja tunteet voivat olla voimakkaita ja todella yllättäviä. Aina reipas työntekijä saattaa murtua nyyhkyttäviin kyyneliin ja hiljainen taustatoimija menettää malttinsa täysin. Työntekijä voi reagoida tilanteeseen hyvinkin vahvasti. Oivallinen esimies valmistautuu kaikenlaisiin reaktioihin etukäteen ja pystyy paitsi kohtaamaan työntekijät syvemmin, myös laittamaan rajoja itsensä ympärille.

5 Älä jää yksin, ota sparrauskumppani

Esimiehestä voi tuntua, että hänellä ei ole keinoja eikä osaamista toimia tilanteessa. Syntyy halu välttää ikäviä asioita ja tunnereaktioita. Joskus livahdetaan kiireen taakse. Lomautuspäätökset viedään käytäntöön nopealla aikataululla, jolloin ei ehkä ehdi valmistautua tilanteeseen ja työntekijän kohtaamiseen. Ole aina valmiina: Ennakoi. Valmistaudu. Rakenna skenaarioita. Harjoittele.

Haastavassa tilanteessa johtajan todelliset ihmisten johtamisen taidot mitataan. Kun johdat ihmisiä arvostaen, he arvostavat sinua ja luottavat sinuun. Arvostus luo arvostusta, luottamus luottamusta.

Kun tarvitset sparrausta lomautettujen johtamiseen, ota yhteyttä!

Riitta

Johtajuuden kehittäjä, CEO
ICF-sertifioitu coach PCC