Etätyön
johtaminen

Miten ihmiset jaksavat etätöissä?

Yleinen kokemus on, että etätyö ja virtuaalipalaverit puuduttavat. Johtajat ovat huolissaan ihmisten jaksamisesta etätyössä. Asia on niin uusi, ettei vielä osata edes kertoa täsmällisiä ongelmia. Etätyöjakson pitkittyessä riskinä on väsyminen.

Lähes neljännes yritysjohdosta koki yrityksen työtehon laskeneen etätöissä Ratkaisutoimisto Seedin etätyötutkimuksen mukaan.

Ei pidä tyytyä siihen, että tekniset yhteydet pelaavat. On kiinnostuttava enemmän osallistujakokemuksesta! Miten johdat etätyön tekemistä tuloksekkaaksi? Miten varmistat, että ihmiset suoriutuvat hyvin ja jaksavat etätöissä?

Etätyön tekeminen on uutta ja uusi työ hakee aina muotoaan. Meillä jokaisella on mahdollisuus tehostaa etätyöskentelyä ja samalla lisätä sekä työn iloa että sen tehoa.

Etätyön johtaminen -
kartoitus ja korjaussarja

Yhteistyössä kartoitamme yrityksen etätyökokemuksia ja millainen vaikutus etätyöskentelyllä on ollut työarjessa.

Saat tietoa, mikä on toiminut hyvin, mitä tulisi muuttaa ja mitä on opittu juuri teidän organisaatiossanne.

Tunnistat konkreettisia kehitystarpeita.
Varmistat työn sujuvuuden, tehokkuuden ja ihmisten jaksamisen. 

Kun haluat kartoittaa, miten etätyö on sujunut, ota yhteys! Kehitetään etätyötä edelleen!

Ota yhteys ja varataan heti virtuaalinen tapaaminen!