Empaattinen esimies luo hyvää fiilistä työyhteisöön

 

”Olemme toistemme ympäristö”, totesi Esa Saarinen Inhimillisyyden arvo työelämässä -luennollaan. Jokainen voi vaikuttaa yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen omassa työssään ja toiminnassaan, mutta tärkein rooli tässäkin tehtävässä on johdolla.

Johto luo raamit työyhteisön vuorovaikutukseen. Esimiehen antamaa esimerkkiä seurataan ja tulkitaan tarkasti: jokainen ele, ilme, sana, tekeminen ja tekemättä jättäminen huomataan.

Jos johto sallii epäinhimillisen käytöksen työpaikalla eikä puutu siihen, epäinhimillinen käytös muuttuu ajan mittaan hyväksyttäväksi toimintatavaksi työyhteisössä. Tämä vaikuttaa negatiivisesti sekä työntekijöiden motivaatioon että yrityksen tulokseen.

Sen sijaan johdon osoittamalla inhimillisyydellä ja aidolla välittämisellä on valtava positiivinen vaikutus työyhteisöön. Kohtaaminen, kuunteleminen ja hyväntahtoisuus lisäävät työntekijöiden sitoutumista. Ne tekevät meistä kaikista parempia ihmisiä ja työntekijöitä.

Inhimillisyys ei tarkoita sääliä eikä menemistä riman alta. Se ei myöskään tarkoita tason laskemista tai lepsuutta johtamisessa. Se on asioiden ratkaisemista ja miettimistä yhdessä, toista kuunnellen ja ymmärtäen. Se on asettumista samalle puolelle pöytää. Parhaimmillaan se nostaa selkeästi tekemisen laatua.

Varavoimaa vastoinkäymisiin

Mitä haastavampi tilanne työyhteisössä on, sitä tärkeämpää on antaa tilaa myös inhimillisyydelle ja empatialle. Muutos herättää aina erilaisia tunteita ja tunnereaktioita. Mitä enemmän meillä on aikaa kuunnella toisia, kysyä ja avata keskustelua hankalissakin asioissa, sitä turvallisemman ilmapiirin voimme luoda muutostilanteessa.

On myös hyvä tehdä asiat näkyviksi: millaisia tunnelmia meillä on? Millaisia asioita kysellään? Mitä ollaan tekemässä, miksi ja miten jatketaan? Epävarmuus ruokkii negatiivisia tunteita, myönteinen energia ja hyväntahtoisuus antavat nostetta ja elinvoimaisuutta.

Myönteiset tunteet synnyttävät voimavaroja ja antavat varavoimia vastoinkäymisten kohtaamiseen. Asioita ei tarvitse kääntää myönteiseksi, mutta vaikeassakin tilanteessa voi kokea toiveikkuutta ja muutoksessa nähdä jotakin hyvää, josta voi kokea kiitollisuutta.

Coaching lisää inhimillisyyttä työelämässä

Luottamuksen, arvostuksen, vaikutusmahdollisuuksien ja merkityksellisyyden kokemus luo hyvinvointia työssä. Näiden toteuttaminen edellyttää johtajalta uudenlaista tiedostamista ja ajattelua.

Inhimillisyyden pääomaa voi lisätä reflektoimalla omaa toimintaansa ja toimintaympäristöään.

Coaching tarjoaa keskittyneen ja ajatuksia herättävän tilan tiedostaa omia ajattelu-, tunne- ja toimintamalleja sekä uskomuksia. Se luo peilauspintaa itsetuntemukseen ja omiin tunteisiin.

Coaching antaa mahdollisuuden arvioida kehittymisen tarvetta sekä auttaa löytämään uusia näkökulmia. Se antaa työkalut parempaan ja empaattisempaan itsensä ja muiden johtamiseen.

Varaa hetki itsellesi ja inhimillisyydelle!

Riitta

Johtajuuden kehittäjä, CEO
+358 (0) 400 833 490