Miksi kukaan ei arvosta mua?

Moni osaaja ja oman alansa ammattilainen kokee, ettei hänen työpanostaan arvosteta. Arvostuksen puute laskee työmotivaatiota ja verottaa työstä koettua iloa. Miksi innostua mistään, jos kukaan ei anna arvoa työlle, omille ideoille ja uhrauksille? Mitä jos opettelisimme syksyn kunniaksi uuden tavan: tekisimme arvostuksen näkyväksi jokapäiväisillä teoilla, tavoilla ja puheilla?

Lähes kaikilla ihmisillä on perustavanlaatuinen tarve tehdä hyvää ja merkityksellistä työtä – ja tuntea, että tehtyä työtä arvostetaan. Arvostuksen tunne on kuitenkin yksilöllinen. Toinen kaipaa enemmän kiitosta, arvostusta ja sparrausta kuin toinen, silti hiljainenkin puurtaja ilahtuu huomatessaan, että hänen panoksellaan on yrityksen toimintaa tukeva merkitys. ”Olen tärkeä ja minusta välitetään!”

Esimies avainasemassa

Esimiehellä on työyhteisössä monta tehtävää, joista työntekijän arvostuksen sanoittaminen unohtuu liian usein. Arvostus on kuitenkin helppo tehdä näkyväksi kiinnittämällä huomiota onnistumisiin ja työntekijän henkilökohtaisiin vahvuuksiin.

Tärkeimpiä arvostuksen osoituksia arjessa ovat aito kuunteleminen ja ajan antaminen toiselle. Kiinnostus edistää luottamusta ja keskinäistä vuorovaikutusta, myönteinen toiminta saa aikaan myönteisiä tunteita, mikä puolestaan antaa energiaa ja innostusta. Ollaan myönteisyyden kierteessä.

Ihmiset motivoituvat eri asioista, mutta jokaiselle on tärkeää tulla nähdyksi. Kokemus siitä, että on tullut hyväksytyksi ja kuulluksi myös työyhteisössä – juuri sellaisena yksilönä kuin on – vahvistaa parhaalla mahdollisella tavalla työntekijän halua ja motivaatiota työskennellä yrityksen ja yhteisten tavoitteiden hyväksi.

 

Viisi vinkkiä arvostuksen osoittamiseen:

 1 Keskity

Rauhoita keskustelutilanne. Ajattele avoimesti, ole joustava ja luottava. Älä keskeytä, älä arvostele äläkä arvota asioita, vaan vastaanota ne lämpimästi kuin tapaisit hyvän ystävän.

”Ole hetkessä läsnä ja keskity kaikilla aisteilla.”

2 Kuuntele
Monet meistä pitävät itseään hyvänä kuuntelijana. Kuitenkin kerromme omasta kokemuksestamme heti, kun toinen vetää henkeä. Hyvä kuuntelija malttaa mielensä, pyrkii asettumaan toisen asemaan ja muovaa mielessään kuvaa siitä, mitä toinen on kokenut ja kertomassa. Näin yhteinen ymmärrys lisääntyy.

”Rohkea kertoo, mitä ajattelee. Rohkeampi kuuntelee, mitä toinen ajattelee.”

3 Kysy
Älä oleta vaan kysy. Kokeile, miten keskustelut muuttuvat, kun ongelmien sijaan keskustelet ja kysyt tavoitteista, edistymisestä, myönteisistä hetkistä, selviytymisestä, taidoista ja kyvyistä, onnistumisista ja pienistä edistysaskeleista. Se mihin kiinnität huomion, kasvaa.

”Oikeilla kysymyksillä on suuri merkitys.”

4 Keveys

Mitä tiukempaa asiaa puhutaan, sitä tärkeämpää on keveys. Raskaisiinkin päätöksiin saa keveyttä ajattelemalla asioita ikuisuuden tai universumin mittakaavassa. Sanoilla, eleillä ja ilmeillä osoitettu arvostava keveys tuo rentoutta keskusteluun ja antaa tilaa luovuudelle. Elämä ei ole niin vakavaa, eikä työelämä varsinkaan.

”Hyvässä ilmapiirissä on helpompi puhua.”

5 Kannusta

Kannustus saa mielen kohoamaan, nostaa puoli metriä ilmaan. Se saa silmät loistamaan ja suupielet hymyyn. Milloin olet viimeksi kiittänyt ja kannustanut työntekijöitäsi aidosti? Osoittanut, että haluat heille hyvää. Sanoittanut sen, että näet ponnistelut ja hyvän yrityksen. Kertonut, että tiedät työntekijän tekevän parhaansa. Antanut kiitosta niin että tuntuu?

”Kehut kaikkien kuullen.”

Arvostus luo arvostusta. Ihmiset muistavat lopun ikäänsä esimiehen, joka on arvostanut, kuunnellut, antanut meille aikaansa, ollut kiinnostunut meistä ja kehunut meitä kaikkien kuullen. Ehkä sinä haluat olla yksi heistä?

Riitta

Executive Coach, CEO
+358 (0) 400 833 490
riitta(@)riittasalminen.com

Jos haluat kasvaa kanssani paremmaksi esimieheksi, ota yhteyttä!