Nyt tarvitaan yhteisöllistä resilienssiä

”Tänä päivänä ihmisiltä ja organisaatioilta vaaditaan kriisinkestävyyttä ja yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys on aina ollut tärkeää, mutta nyt rinnalle nousee kyky palautua kriiseistä, tarvitaan resilienssiä”, sanoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

Wikipedia määrittelee resilienssin seuraavasti: ”Resilienssi eli kriisinkestävyys tarkoittaa psykologiassa psyykkistä palautumiskykyä. Se on psyykkinen ominaisuus, jota toisilla ihmisillä tai yhteisöillä on enemmän kuin toisilla. Siinä missä yksi selviää monista vaikeista vastoinkäymisistä, toiselle pienikin koettelemus voi olla liikaa.”

Viime vuosina monen työntekijän ja työyhteisön resilienssi on joutunut koetukselle. Vaikka kriisinkestävyys olisi hyväkin, palautumisaika on jäänyt lyhyeen ennen seuraavaa kriisiä. Ihmiset ja yhteisöt väsyvät. Siksikin meidän tulisi yhdessä kannatella toisiamme läpi kriisiaikojen, pitää silmät ja korvat auki myös työyhteisössä.

”Kriisinkestävyys on hyvin yksilöllistä, joten on herkästi nähtävä, kuunneltava ja ymmärrettävä, millaisia tilanteita ja tarpeita ihmisillä on”, toimitusjohtaja Timonen sanoo.

Tarpeiden huomioiminen on mahdotonta ennen kuin ne on tunnistettu. Olisiko aika tehdä jotain yhdessä? Asetetaanko ”riman korkeus” yhdessä? Maistuisiko kuppi kahvia ja jutustelu? Entä soittokierros etätöissä olevalle?

Resilienssiin liittyy olennaisesti yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys puolestaan lähtee jokaisesta henkilöstä yksilönä. Mitä annettavaa minulla on tähän yhteisöön ja sillä minulle? Yksilöt rakentavat yhtiötason yhteisöllisyyden ja kriisinkestävyyden. Sitä ei rakenna yksi johtaja, päällikkö tai esihenkilö, vaan koko yrityksen yhteisön tulisi kannatella kaikkia. Poikkeuksellisissa olosuhteissa yksilöt tukevat koko työpaikan yhteisöllisyyttä.

Case Kemijoki

Kemijoki Oy halusi tukea vaativan profiilin asiantuntijoiden ammatillista kehittymistä ja kasvua uuteen vastuulliseen rooliin juuri keskellä koronapandemiaa. Haluttiin luoda valmiuksia uuteen rooliin ja tukea uuden tehtävän haltuunottoa. Menetelmäksi valittiin yksilöllinen coaching, kuitenkin samaan aikaan yhdessä samassa tilanteessa olevien kanssa. Yhteiset keskustelut coachin kanssa auttoivat tutkimaan tulevan tehtävän vaatimuksia, tunnistamaan omia vahvuuksia ja peilaamaan niitä tehtävässä tarvittaviin taitoihin ja ominaisuuksiin.

Samaan aikaan haluttiin tukea myös yrityksen yhteisöllisyyttä. Työntekijöille annettiin mahdollisuus kokemusten vaihtoon ja keskusteluun ja sitä kautta tuettiin yhteisöllisyyden kasvua. Samalla opittiin, että kaikesta ei tarvitse selvitä itse, vaan joskus suurinta viisautta on pyytää oikeaa apua oikeaan aikaan.

Kokemukset coachingista olivat hyviä ja coaching jatkui myös uudessa tehtävässä, silloin sen painopisteenä oli uuden tehtävän haltuunotto. Kemijoki Oy tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden henkilökohtaiseen coachingiin. Omakohtaisen kokemuksen kautta coachingin vaikuttavuus tulee tutuksi ja sitä opitaan hyödyntämään omassa ja työyhteisön kehityksessä.

Toimitusjohtaja Tuomas Timosen sanoin:

”On tärkeää, että valmentaja tuntee organisaation, henkilöt ja liiketoiminnan. Riitan kanssa on kuljettu pitkä tie yhdessä ja se on tällaisessa tilanteessa tärkeää. Pitää olla hyvä ”kosketuspinta” porukkaan. Silloin coaching onnistuu.”

Kasvatetaanko yhdessä sinunkin yrityksesi resilienssiä ja kriisinsietokykyä ­– ja annetaan tiimille työkaluja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Ota yhteyttä!

Riitta

johtajuuden kehittäjä ja valmentaja, CEO
ICF-sertifioitu coach PCC