Uutta virtaa uuteen tiimityöhön

Toimistoille palaillaan pikkuhiljaa. Osa työntekijöistä on ihastunut etätyön vapauksiin, toinen osa odottaa malttamattomana jo työpaikan kahvihuoneessa käytyjä keskusteluja ja ylipäätään ihmisten näkemistä. Kasvokkain, inhimillisesti, samassa tilassa. Miten kokoamme parhaiten toimivat tiimit pandemian jälkeen? Nyt jos koskaan tarvitaan lähijohtajan hyvää kuuntelutaitoa.

Pahin pandemia-aika oli monelle raskasta. Epävarmuus ja uudet toimintatavat kuormittivat, koko elämä kutistui neljän seinän sisään. Aikaan mahtui loputtomasti ruudulla puhuvia päitä, huonoja linjoja, yksinäisyyttä. Mutta monessa firmassa asiat hoituivat, projektit etenivät, osa saatiin päätökseen ja uusia aloitettua. Työntekijät ja lähijohtajat oivalsivat, että tämäkin voi toimia. Nyt on aika käydä yhdessä keskusteluja siitä, mitä toimintatapoja meidän työpaikallamme pidetään ja mistä olemme valmiit luopumaan. Pystyisimmekö yhdessä kuuntelemalla, keskustelemalla ja neuvottelemalla luomaan entistä paremman hybridityöskentelymallin myös tiimityöhön?

Tulevaisuuden tiimityö

Tiimin kokoamisessa on tärkeää, että ihmisillä on tarkoituksen mukaisen osaaminen, tiimityön taidot, erilaisia näkemyksiä. Klassisesti: ”oikeat ihmiset oikeilla paikoilla”. Uskaltakaa paljastaa oma osaaminen ja myös erityistaidot. Tutkikaa tiimin tehtävää ja miettikää yhdessä, miten jokaiseen tehtävään löytyy paras osaaja – ja hyödyntäkää taitojanne rohkeasti yli roolirajojen. Keskustelkaa myös siitä, miten ja missä haluatte työskennellä. Sopikaa yhdessä teidän tiimillenne sopiva kombo etä- ja lähitapaamisia.

Tiimin tarkoituksen on hyvä siintää jokaisen tiimin jäsenen mielessä koko tiimityön ajan. ”En ole yksinäinen ja irrallinen palanen, vaan tärkeä osa yhteistä kokonaisuutta.” Tiimin tarkoitus on tuottaa ainutlaatuista lisäarvoa, mitä ainoastaan tämä tiimi voi tehdä yrityksen mission hyväksi ja millä on ainutlaatuinen vaikutus sen asiakkaisiin tai sidosryhmiin. Tiimin tarkoitus on yhdessä rakennettu. Opetelkaa uusia raportointitapoja, niin että pääsy tärkeisiin tietoihin on kaikille helppoa ja tietoturvallista. Olisiko aika esimerkiksi siirtyä pilveen?

Tiimin pelisäännöt. Kun tiimi rakentaa yhdessä tavoitteiden lisäksi pelisäännöt, jokainen tiimin jäsen myös sitoutuu niihin paremmin kuin, jos ne tulevat valmiiksi annettuna ylhäältä. Tiimin olisi myös hyvä käydä läpi tiimin arvot ja se, miten ne näkyvät tiimin toiminnassa. Pelisäännöistä olisi hyvä keskustella. Lisääntynyt etätyö vaatii työntekijältä entistä parempaa itsensä johtamiskykyä. Pelisäännöt on hyvä olla sellaisia, jotka näkyvät. Ne voivat liittyä esimerkiksi aikatauluihin, keskinäiseen viestintään ja raportointiin.

Työn iloa tulee vaalia aina ja kaikkialla, myös etätöissä. Käykää tiimissä läpi, mikä ilahduttaa ketäkin, mitä tuo virtaa tekemiseen ja vähentää stressiä. Mikä sopii juuri teidän tiimillenne?
Perjantaikahvit, torstain kävelyetäpalaveri, maanantain makuvinkit. Ottaako joku tiimin jäsenistä vastuun tiimin yhteishengen riittävästä mutta ei liiallisesta ylläpidosta? Kokemus siitä, että todella mukana tiimissä, on hybridityössä todella tärkeää.

Lähtekää rohkein mielin rakentamaan uusia, tulevaisuuden tiimejä. Jos tarvitset apua, ota yhteys. Rakennetaan yhdessä voittajatiimi.

Riitta

johtajuuden kehittäjä ja valmentaja, CEO
ICF-sertifioitu coach PCC