Yhdessä menestyminen on joukkuelaji

Toimiiko sinun tiimisi parhaalla mahdollisella tavalla?

Salibandyn ammattilainen Tero Tiitu on kirjoittanut havainnollisen diplomityön suomalaisesta tiimityöstä niin urheilussa kuin työelämässä. (Suomalainen tiimityö joukkuehuippu-urheilussa ja mitä voimakkaan keskinäisen riippuvuuden tiimit voisivat siitä työelämässä oppia. ks. HS 26.1.2018).

Parhaassa tiimissä on monenlaisia lahjakkuuksia. Sen jäsenillä on erilaisia vahvuuksia ja he tunnistavat roolinsa kokonaisuudessa. Yhden tehtävänä on pitää perusta kunnossa, toisen ideoida ja kehittää, kolmannen viimeistellä maali. Tavoite saavutetaan, kun jokaisen yksilön taidot, kyvyt, kokemus ja persoonallisuus valjastetaan työtiimin yhteiseen käyttöön.

Erilaiset vahvuudet hyötykäyttöön

Toimivassa tiimissä jokaisen menestys on riippuvainen toisen panoksesta; kaikkien kyvyt ja teot innostavat myös muita hyviin suorituksiin. Näennäisesti yksilöpelaajankin suorituksen takana on joukko ihmisiä, jotka mahdollistavat suorituksen. On kannustajia, mahdollistajia ja tukijoita. Myös huoltojoukkoja kannattaa arvostaa. Ihan yksin ei pärjää kukaan.

Menestyvässä tiimissä toisen kannustaminen ja auttaminen tulevat luonnostaan. On helpottavaa, ettei tiukassakaan paikassa ole työnsä kanssa yksin. Voittoja juhlitaan yhdessä, tappiot puretaan ja analysoidaan porukalla. Tiimin pelaajat täydentävät toisiaan ja ovat oman pelipaikkansa huippuja.

Jokainen ymmärtää myös oman tärkeän merkityksensä joukkueelle.

Missä kohdin sinä loistat ja vahvuutesi tulevat parhaiten joukkueen käyttöön?

Toimiva tiimi luo kilpailuetua

Tiitu jaottelee työssään tiimityön menestystekijät, jotka tuovat joukkueille merkittävää kilpailuetua. Näitä etuja kannattaa ehdottomasti hyödyntää myös työelämässä. Ensimmäisenä tulevat suomalaiset perusarvot, toisena tiimin jäsenten yhteiset piirteet sekä halu auttaa toisia ja asettaa tiimi etusijalle kaikissa tilanteissa.

Kolmas, oma suosikkini, on ”poikkeuksellinen kunnioituksen ja luottamuksen ilmapiiri, mikä on auttanut yksittäisiä jäseniä realisoimaan potentiaalinsa mutta myös kanavoimaan tämän potentiaalin joukkueen käyttöön”.

Täydelliseen Dream Teamiin tarvitaan myös perusteellista dialogia ja osallistavaa päätöksentekoa, jotka auttavat joukkuetta saavuttamaan yhteisen ymmärryksen sekä sitoutumaan päätöksiin.

Viides etu ovat päivittäiset rutiinit ja rituaalit. Nämä kohottavat yhteishenkeä ja lisäävät vuorovaikutusta ja kunnioitusta toisia kohtaan.

Miten saisimme nämä menestystekijät käyttöön työelämässä?

Jokaisen panos on tärkeä tiimissä

Käytännössä lyömätön tiimi syntyy, kun yksilöllisistä suorituksista tehdään yhteen hioutunut toimiva ketju. Muistetaan rehellisyys, luottamus ja sisu sekä kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta -henki. Otetaan kaikkien potentiaali käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla; tunnistetaan vahvuudet ja avataan sopivia pelipaikkoja. Käydään keskustelua sekä luodaan ”meidän” tapoja ja pidetään kiinni niistä. Ne voivat olla esim. perjantain kiitos-kahvit tai maanantain sparrauspalaveri.

Otetaan mallia pelikentiltä ja tehdään teistäkin tähtitiimi!

Riitta

Riitta Salminen
Johdon coach, CEO
0400 833 490